Den: 14. 1. 2022

Nová komunikační aplikace mezi školkou a rodiči

• Informace pro všechny rodiče •

Vážení a milí rodiče,

jak již víte od vašich pí. učitelek, které vám rozdaly informační letáky, pokoušíme se o zlepšení komunikace mezi vámi, zákonnými zástupci a námi, mateřskou školou.

V průběhu dnešního dne vám pí. učitelky osobně předají vygenerovaná přístupová jména a během dnešního večera vám každému na mobil přijde vygenerované přístupové heslo. Příkaz k vygenerování a odeslání hesla zadává ředitelka MŠ.

Prosím, postupujte dle instrukcí na letáku.

Aplikaci zatím spouštíme, testujeme, budeme společnými silami vychytávat „mouchy“ a chyby. Mějte, prosím, trpělivost jak s námi, tak s celou aplikací, je pro nás pro všechny nová, ale myslím si, že v průběhu pár týdnů všechny nedostatky a překážky odstraníme a tento nový komunikační portál bude pro všechny přínosný. Největší pozitivum vidím v možnosti vkládat do jednotlivých tříd fotografie dětí, ať již z dopoledních činností, či z procházek nebo z pobytu na zahradě MŠ, fotografie zajímavých výtvorů atd. Tím, že do jednotlivých tříd mají přístup pouze rodiče, kteří v nich mají děti, splníme GDPR, i když budou děti fotografovány zblízka, či se budou dívat do kamery. Takto vkládané fotografie by měly být potěšením pro vás, jakousi pozvánkou do třídy vašeho dítěte, ukázkou toho, jak se dítě v mateřské škole cítí, co dělá, jak si hraje s kamarády atd. Dále zachycením jedinečných a neopakovatelných momentů v životě vašich dětí v průběhu docházky do MŠ.

Další výhodou aplikace je rychlejší komunikace mezi vámi a vašimi pí. učitelkami, možnost omlouvání dětí posláním jednoduché zprávy, přehled o aktivitách atd., atd.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem paním učitelkám za to, že aplikaci přijaly a chtějí s ní pracovat. Velmi si jejich přístupu a práce vážím.

Vám všem děkuji za vstřícnost a trpělivost.

Veronika Brnová