Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Informace k zahájení školního roku 2022/2023

• Informace pro rodiče k provozu MŠ od září 2022 •

Vážení rodiče,

dovolte mi přivítat vás po letních prázdninách. Mnozí jistě netrpělivě čekáte na informace o provozu mateřské školy od září 2022.

Školní rok začne ve čtvrtek 1. září 2022. Rodiče nově přijatých dětí mají ZDE na našem webu k dispozici seznam věcí, které děti potřebují s sebou do MŠ.

Nově přijaté (tříleté) děti jsme rozdělili do tříd Sluníčko a Beruška. Tyto třídy jsou v nové přístavbě MŠ.

Seznamy dětí budou vyvěšeny na dveřích jednotlivých tříd 1. září od 7:00 do 8:00 hodin.

Nejstarší děti budou navštěvovat třídy Jablíčko a Třešničky. Ve třídě Hruštička budou děti střední a mladší, ve třídě Jahůdka děti střední a starší.

Jistě vás zajímají také úpravy v rámci covidových opatření. Zatím nemáme nařízena žádná omezení, pouze zvýšený zdravotní filtr. Do MŠ může být přijato pouze dítě zdravé, bez teploty či příznaků respiračního onemocnění, bez průjmovitého či jiného infekčního onemocnění.

Adaptace nových dětí bude probíhat individuálně, dle jejich potřeb. Obvykle to bývá jedna až dvě hodiny denně (pouze v prvních dnech). Všechny paní učitelky jsou laskavé a zkušené profesionálky, které vám s adaptací vašich dětí budou nápomocny. Držte se, prosím, jejich pokynů. Já jsem vám, pochopitelně, také k dispozici.

Třídní schůzky plánujeme na středu 7. září 2022 od 17:00 hodin s rodiči všech dětí. Třídní schůzky proběhnou nejprve na zahradě MŠ, po úvodních informacích budou pokračovat s konkrétními paními učitelkami na třídách.

Kolektiv mateřské školy přeje vám i vašim dětem hezký zbytek prázdnin a báječný start do nového školního roku!

V Praze – Petrovicích dne 29.08.2022.

Veronika Brnová, Dis.
ředitelka mateřské školy