Informace pro rodiče nejstarších dětí

Informace pro rodiče nejstarších dětí

• Možnost screeningu školní zralosti a připravenosti •

Vážení rodiče,

nejste-li si jisti tím, že váš syn/dcera zvládne z jakýchkoliv důvodů přechod a nástup do 1. třídy ZŠ, nabízíme Vám ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou možnost nechat vaše děti ještě před zápisem do ZŠ projít předběžným testem školní zralosti a připravenosti.

Paní učitelky s vámi v tomto směru budou spolupracovat, se vším vám pomohou, vše vám vysvětlí. Prosím, obracejte se přímo na ně a důvěřujte jim. Screening proběhne pravděpodobně během února.

S přáním pěkného dne

Veronika Brnová