Různé

Různé

Inspekční zpráva České školní inspekce

• Inspekční zpráva ČŠI •

Vážení rodiče,

během února 2024 proběhla v naší MŠ kontrola ČŠI. Inspekční zprávuProtokol o kontrole ČŠI jsme zveřejnili v „Dokumentech ke stažení“ v sekci „O škole“.

Veronika Brnová, DiS.
ředitelka mateřské školy

Masopust spojený s výstavou Petrovický Picasso

• Pozvání na výstavu Petrovický Picasso •

Vážení rodiče,

dovolte mi vás všechny pozvat v sobotu 3.2.2024 na výstavu Petrovický Picasso, kde budou vystaveny i práce vašich dětí. Výstava proběhne v Sokolovně v Petrovicích od 10:00 do 17:00 hodin.
Akce je spojena s masopustní zábavou a průvodem. Masky s sebou…  :))))

Veronika Brnová, DiS.
ředitelka mateřské školy

Stávka 27.11.2023

• Stávka 27.11.2023 •

Vážení rodiče,

27. listopadu se chystá stávka učitelů. Tato stávka je vyvolána zejména krácením financí ze státního rozpočtu na rozvoj, vzdělávání apod. ve školství.

Dále, pro mne v první řadě, na podporu nepedagogických pracovníků ve školství. Tabulkový plat pí. uklízečky či pí. kuchařky je nedůstojný a opravdu velmi nízký (pro představu strop, který mohu dle tabulek dámám nabídnout je 18.780,- Kč resp. 21.750,- Kč hrubého).
Velmi si vážím toho, že do práce chodí, svou práci dělají na 1000% a ještě s obrovskou láskou k vašim dětem a k celé školce.

Nesmírně si vážím toho, že i když je tato situace pro ně velmi tíživá, myslely především na vás a vaše děti, když se rozhodovaly, zda do stávky půjdou, či ne. Víme, že takto malé děti nemohou zůstat doma, že ne každý z vás si může dovolit nepřijít do zaměstnání.
Dovolte mi tedy poděkovat všem zmíněným dámám, které se rozhodly do stávky aktivně nezapojit a zajistit tento den tak, jako každý další.

Děkuji i paní učitelkám, které se rovněž rozhodovaly především tak, že nejdříve myslely na vás a vaše děti. Byť stávku, jako takovou, právě pro nedůstojnost platů neped. kolegyň také podporují.

Školka se tedy do stávky aktivně nezapojí, ale s principy stávky souhlasíme a do šaten vyvěsíme svůj postoj k chystané stávce.
Prosím vás, rodiče, abyste alespoň v duchu poděkovali jak nepedagogickým, tak pedagogickým zaměstnancům naší školky za jejich postoj vůči vám, rodičům.

Já svým zaměstnancům ze srdce děkuji a nesmírně si jich, nejen za tento přístup k vám, vážím.

Hezký zbytek dne,

Veronika Brnová, DiS.

ředitelka MŠ

Nabídka letního prázdninového programu RC SNOPÍK 2023

• Nabídka alternativy letního provozu •

Vážení rodiče,

po dohodě s RC SNOPÍK vám nabízíme alternativu letního provozu pro děti z naší školky za zvýhodněnou cenu (viz nabídka RC SNOPÍK dále).

…..

Rodinné centrum SNOPÍK – LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROGRAM A CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA LÉTO 2023

Milí rodiče, milé děti,

Rodinné centrum SNOPÍK je otevřeno celé prázdniny.

V létě děti čeká velmi bohatý program plný her, soutěží a dovádění venku, při kterém se naučí spoustu nového a užijí si plno zábavy! Program bude zaměřen spíše na venkovní aktivityrozdělen do týdenních cyklů, ve kterých si děti zopakují vše, co se naučily v předcházejícím roce.

Prázdninová cena za týdenní docházku od 7:30 do 17:00 hodin je pro děti z MŠ Praha–Petrovice 2.500,- Kč/týden včetně stravného.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na:

Rodinné centrum SNOPÍK
David Snop
tel.: 721 200 319
e-mail: info@rc-snopik.cz

Rodinné centrum SNOPÍK

Letní příměstský tábor RC SNOPÍK 2023

• Nabídka letního příměstského tábora RC SNOPÍK •

Vážení rodiče,

po dohodě s RC SNOPÍK vám předkládáme nabídku letního příměstského tábora Rodinného centra SNOPÍK (viz dále).

…..

Milí rodiče, milé děti,

Rodinné centrum SNOPÍK ve spolupráci s BeMama připravilo na letošní léto v termínu od 31.7. do 4.8. týdenní příměstský tábor se zázemím ve Vzdělávacím a zájmovém centru BASTA FIDLI!

Tábor bude plný sportu, dobrodružství a zážitků. Máme v plánu minigolf, jízdu na bruslích, orientační běh, lekce tenisu pro děti, hru frisbee, hledání pokladu a mnoho dalšího.

Podrobnější informace o táboře naleznete na připojeném „plakátku“ níže, případně přímo na stránkách RC SNOPÍK.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na:

Rodinné centrum SNOPÍK
David Snop
tel.: 721 200 319
e-mail: info@rc-snopik.cz

Letní příměstský tábor RC SNOPÍK 2023

Rodinné centrum SNOPÍK

Vyzvednutí mikulášského balíčku

• Připravený mikulášský balíček •

Vážení rodiče,

připomínáme, že balíček pro děti, které nebyly v pondělí ve školce přítomny při mikulášské nadílce, je připravený v šatnách na svém místě. Vyzvedněte si jej, prosím, co nejdříve (ať se ovoce nezkazí)!

Děkuji a přeji hezký den.

Veronika Brnová, Dis.
ředitelka mateřské školy