Pro rodiče nově přijatých dětí

Pro rodiče nově přijatých dětí

• Evidenční list •

Nezapomeňte v první den nástupu dítěte do MŠ přinést EVIDENČNÍ LIST potvrzený od lékaře a Vámi podepsaný!