Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

• Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání •

Vážení rodiče nově přijatých dětí do MŠ,

stejnopis rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si vyzvedněte v ředitelně mateřské školy, a to 7.6.2022 od 11:00 do 14:00 hodin a 8.6.2022 od 10:00 do 14:00.

Oznámení rozhodnutí o nepřijetí vám bylo zasláno (zákonným zástupcům) v obálce C5 (obálka s modrým pruhem).

S pozdravem

Veronika Brnová, Dis.
ředitelka mateřské školy