Zvláštní zápis pro školní rok 2023/2024

Zvláštní zápis pro školní rok 2023/2024

Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání

 Pro cizince (uprchlíky) do MŠ Praha – Petrovice pro školní rok 2023/2024

Зарахування до дошкільної освіти іноземців (біженців)

Termín zápisu: 14. 06. 2023 od 10.00 do 14.00 hod.
Zápisu se mohou zúčastnit cizinci s pobytem v MČ Praha – Petrovice, kteří mají na území České republiky vystavené vízum k dočasné ochraně dle § 33, odst. 1, písm. a), Zákon o pobytu cizinců v České republice.

Дата реєстрації: 14. 06. 2023 з 10.00 –14.00
Реєстрація відкрита для іноземців, які проживають в муніципалітеті MČ Praha – Petrovice, які мають візу, видану на території Чеської Республіки для тимчасового захисту відповідно до розділу 33, параграф 1, листа а), Закон про проживання іноземців у Чеській Республіці.

Veronika Brnová, Dis.
ředitelka MŠ