Organizace dne v MŠ

Orientační organizace dne v MŠ

Den v MŠ má svůj pravidelný režim, který děti potřebují a vyžadují, aby získaly jistotu, důvěru a orientaci. Každá třída má nastavena svá pravidla, a tak následující časový harmonogram je pouze orientační.

07:00 – 08:00   scházení dětí, hry dle jejich volby a přání

08:00 – 08:45   didakticky zacílené činnosti ve skupinkách i individuálně, komunikační kruh

08:45 – 09:15   pohybové činnosti, dopolední svačina

09:15 – 09:40   činnosti zaměřené na rozvoj znalostí a dovedností, příprava na pobyt venku

09:40 – 11:40   pobyt venku

11:40 – 13:00   příprava na oběd, oběd, hygiena, poslech pohádky

13:00 – 14:15   odpolední odpočinek, případně náhradní aktivity

13:30 – 14:05   kroužek ,,Předškolák“ (pouze pro předškoláky)

14:15 – 14:45   odpolední svačina

14:45 – 17:00   odpolední zájmové činnosti dětí

Doporučený čas příchodu do MŠ je do 8:00 hodin. Pozdější příchody ochuzují děti o ranní skupinové hry a motivační, výtvarné nebo jiné činnosti.