Informace o provozu a platbách

Informace o provozu a platbách

Provozní doba MŠ

pondělí až pátek 7:00 – 17:00

Omlouvání nepřítomnosti dětí (do 8:00)

telefon: 274 862 631

e-mail: jidelna.jakobiho@volny.cz

Výše školného

700,- Kč/měsíc (děti ve věku 5 a 6 let školné neplatí)

Výše stravného

40,- Kč/den při celodenní docházce pro děti do sedmi let věku

43,- Kč/den při celodenní docházce pro děti již sedmileté

Školné a stravné se strhává inkasem z účtu rodičů vždy začátkem následujícího měsíce, tj. zpětně. Variabilní symbol dítěte zůstává stejný po celou dobu docházky do MŠ.

Platba na akce MŠ (divadla, koncerty, výlety a další)

1.000,- Kč/rok