Informace o provozu a platbách

Informace o provozu a platbách

Provozní doba MŠ

pondělí až pátek 7:00 – 17:00

Omlouvání nepřítomnosti dětí (do 8:00 !!)

telefonicky nebo SMS zprávou přímo na telefonních číslech jednotlivých tříd (viz Naše třídy)

Výše školného

1.000,- Kč/měsíc (děti ve věku 5 a 6 let školné neplatí)

Výše stravného

55,- Kč/den při celodenní docházce pro děti do šesti let věku

65,- Kč/den při celodenní docházce pro děti od sedmi let

Školné a stravné se platí trvalým příkazem k úhradě vždy do 15. dne každého měsíce. Variabilní symbol dítěte zůstává stejný po celou dobu docházky do MŠ.

Platba na akce MŠ (divadla, koncerty, výlety a další)

1.200,- Kč/rok