Zájmové kroužky a aktivity

Zájmové kroužky a činnosti

Hudební kroužek

Malé zpěváčky a muzikanty od útlého věku vychovává „hudební tetička“ prof. Jindra Auředniková, která v dětech probouzí hudební a pěvecké dovednosti.

Keramika

Děti se učí pracovat s keramickou hlínou a vytvářejí své první výrobky s lektorkou Terezou Jakšovou.

Angličtina

Kromě uměleckých aktivit se děti v MŠ mohou věnovat i výuce anglického jazyka, která probíhá přístupnou a hravou formou pod vedením zkušené lektorky Lenky Klodnerové.

Logopedická péče

S rozvojem a nápravou řeči dětem pomáhají logopedka Mgr. Lenka Marušáková a Hana Machátová, která vede logopedické procvičování.

Hra na flétnu

Základům hry na zobcovou flétnu učí děti Hana Machátová.

 

Další aktivity

Během roku pořádáme výlety za poznáním i historií a pěšky se vypravujeme také do přírody v okolí MŠ – do údolí Botiče, Pitkovického potoka nebo Milíčovského lesa.

Děti mají během roku také možnost shlédnout různá divadelní představení a koncerty, které pořádáme přímo v MŠ. V tomto směru spolupracujeme i se ZŠ Praha – Petrovice, kterou pravidelně navštěvujeme.

Do MŠ za námi jezdí také bezpečnostní složky (Hasičský záchranný sborMěstská policie), aby děti poučily o bezpečném chování. A také nás navštěvují členové občanského sdružení „Psi pro život“, kteří učí děti, jak se chovat v kontaktu se psy.

Každoročně se také děti aktivně podílejí na přípravě besídek pro rodiče (vánoční a k ukončení školního roku), kde máji možnost předvést alespoň zlomek toho, co se v MŠ už naučily.