Zájmové kroužky a aktivity

Zájmové kroužky a činnosti 2021/2022

Míčové hry

Míčové hrySportovní kroužek s profesionálním trenérem Jakubem Šímou, který má bohaté zkušenosti a praxi v práci s dětmi.

Termín: Pondělí 16:00 – 17:00 hod.

Cena kroužku: 120,- Kč/hod.

V prvním pololetí bude kroužek probíhat od 4. října do 13. prosince.


Pohybové hry

Pohybové hrySportovní kroužek s profesionálním trenérem Jakubem Šímou, který má bohaté zkušenosti a praxi v práci s dětmi.

Termín: Středa 16:00 – 17:00 hod.

Cena kroužku: 120,- Kč/hod.

V prvním pololetí bude kroužek probíhat od 6. října do 15. prosince.


Angličtina

AngličtinaAngličtina pro nejmenší s jazykovou školou School Tour. Kurzy s možností pokračování a s návazností výuky na základní škole určené pro začátečníky i pokročilé. Stupeň znalosti jazyka uveďte v případě zájmu v přihlášce, kterou si můžete stáhnout a vytisknout ZDE, a tu pak odevzdejte přímo v MŠ.

Termín: Čtvrtek 16:00 – 17:00 hod.

Cena kroužku: 50,- Kč/hod. (V ceně nejsou zahrnuty výukové materiály.)

V prvním pololetí bude kroužek probíhat od 7. října do 16. prosince.


Keramika

Kroužek keramiky bude probíhat i nadále tak, jak jste zvyklí, a to s paní učitelkou Terezií Jakšovou. Děti se zde učí pracovat s keramickou hlínou a vytvářejí své první výrobky…

Termín: Úterý – čas bude upřesněn…

Cena kroužku: bude upřesněna…

(V případě většího zájmu o „keramiku“ lze přidat kroužek i ve čtvrtek s paní učitelkou Andreou Šmídovou.)


Logopedická péče

S rozvojem a s nápravou řeči bude dětem pomáhat klinická logopedka paní Mgr. Lucie Schmitt, která do mateřské školy bude docházet a věnovat se individuální pravidelné terapii pro děti v doprovodu rodičů. To znamená, že na tzv. „logopedii“  nebudete muset s vašimi dětmi nikam dojíždět a paní logopedka se vám a vašim dětem bude věnovat přímo u nás ve školce.

Termín: Úterý nebo Čtvrtek odpoledne (konkrétní termín a čas bude domluven v záři 2021 podle počtu závazných předběžných přihlášek…)

Cena kroužku: bude upřesněna…


Další aktivity

Během roku pořádáme výlety za poznáním i historií a pěšky se vypravujeme také do přírody v okolí MŠ – do údolí Botiče, Pitkovického potoka nebo Milíčovského lesa.

Děti mají během roku také možnost shlédnout různá divadelní představení a koncerty, které pořádáme přímo v MŠ. V tomto směru spolupracujeme i se ZŠ Praha – Petrovice, kterou pravidelně navštěvujeme.

Do MŠ za námi jezdí také bezpečnostní složky (Hasičský záchranný sborMěstská policie), aby děti poučily o bezpečném chování. A také nás navštěvují členové občanského sdružení „Psi pro život“, kteří učí děti, jak se chovat v kontaktu se psy.

Každoročně se také děti aktivně podílejí na přípravě besídek pro rodiče (vánoční a k ukončení školního roku), kde máji možnost předvést alespoň zlomek toho, co se v MŠ už naučily.