Beruška

Třída Beruška

Třída Beruška

Telefon na třídu:

604 215 890

„Každé dítě je talentované, každé touží být úspěšné.“

My se snažíme jeho talent objevit a dále ho rozvíjet.

Zaměřujeme se zejména na oblast estetické a hudební výchovy, ale nezapomínáme ani na ostatní oblasti předškolního vzdělávání.

Vedeme děti k ohleduplnosti, kamarádství a vzájemnému porozumění.