Náměty na domácí práce s dětmi v době omezení školní docházky

Náměty na domácí práce s dětmi v době omezení školní docházky

Vzhledem k současné situaci, kdy mnoho dětí muselo přerušit docházku do mateřské školy, vám zde předkládáme náměty pro domácí práce s dětmi korespondující s tématy, se kterými aktuálně pracujeme i s dětmi v mateřské škole. Tyto náměty zde budeme pravidelně každý týden doplňovat až do obnovení normálního provozu naší MŠ.

Všechny rodiče dětí, které momentálně přerušily docházku do MŠ, moc prosíme, aby domácí práce s dětmi nepodceňovali a nezanedbávali. Jedině touto vzájemnou spoluprací můžeme docílit stejné úrovně schopností, dovedností a vzdělání všech dětí stejného věku bez ohledu na to, zda momentálně MŠ navštěvují nebo docházku do MŠ přerušily.

Pro předškoláky z důvodu jejich ze zákona dané povinné předškolní přípravy nabízíme i možnost vyzvednout si materiály pro domácí práce v příslušných třídách, tedy Jablíčko, Třešničky a Beruška. Tyto materiály zde budou připraveny k vyzvednutí každý pátek mezi 7 a 8 hodinou ranní a pak v době běžného vyzvedávání dětí v poledne a odpoledne. V případě úplného uzavření mateřské školy se termíny pro vyzvedávání materiálů mohou měnit v zavislosti na aktuální situaci. Nezapomeňte tedy sledovat stránku Aktuální informace, kde vás na tuto skutečnost vždy upozorníme.

Kromě zde uvedených aktuálních tématických námětů se můžete pro domácí práce s dětmi nechat inspirovat i obecnějším „návodem“, který naleznete na stránce Dokumenty ke stažení, případně si ho můžete prohlédnout a stáhnout přímo ZDE.

Věříme, že společně veškerá úskalí současné situace zvládneme a přejeme vám při plnění všech doporučených domácích činností i hodně radosti, zábavy a pěkných společných zážitků.


Soubor námětů č. 32 pro týden od 14. do 18. února 2022Soubor námětů č. 32 pro týden od 14. do 18. února 2022

téma: SVĚT OKOLO NÁS / Co děláme celý den

Pro týden od 14. do 18. února 2022 jsme pro vás připravili soubor dvaadvaceti námětů na domácí práce s dětmi obsahující i jednu básničku. K procvičování grafomotoriky je určený připojený pracovní list č. 1.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 31 pro týden od 7. do 11. února 2022Soubor námětů č. 31 pro týden od 7. do 11. února 2022

téma: SVĚT OKOLO NÁS / Olympijské hry

Pro týden od 7. do 11. února 2022 jsme pro vás připravili soubor devatenácti námětů na domácí práce s dětmi obsahující i jednu krátkou básničku. K procvičování grafomotoriky je určený připojený pracovní list č. 1.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 30 pro týden od 24. do 28. ledna 2022Soubor námětů č. 30 pro týden od 24. do 28. ledna 2022

téma: ZIMA / Zvířátka v zimě

Pro týden od 24. do 28. ledna 2022 jsme pro vás připravili soubor devatenácti námětů na domácí práce s dětmi obsahující i jednu krátkou básničku. K procvičování grafomotoriky je pak určený připojený pracovní list č. 1.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 29 pro týden od 22. do 26. listopadu 2021Soubor námětů č. 29 pro týden od 22. do 26. listopadu 2021

téma: KDYŽ PADÁ LISTÍ / Moje tělo

Pro týden od 22. do 26. listopadu 2021 jsme pro vás připravili soubor devatenácti námětů na domácí práce s dětmi obsahující i dvě krátké básničky. K procvičování grafomotoriky je určený připojený pracovní list č. 1, k dokreslování předlohy pak pracovní list č. 2.

Celkový rozsah souboru jsou 3 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 28 pro týden od 20. do 24. září 2021Soubor námětů č. 28 pro týden od 20. do 24. září 2021

téma: KDO JSEM A KDE ŽIJI / Moje rodina a můj domov

Pro týden od 20. do 24. září 2021 jsme pro vás připravili soubor sedmnácti námětů na domácí práce s dětmi obsahující i jednu krátkou básničku. K procvičování grafomotoriky je pak určený připojený pracovní list.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 27 pro týdny od 14. do 18. a od 21. do 25. června 2021Soubor námětů č. 27 pro týdny od 14. do 18. a od 21. do 25. června 2021

téma: ŠKOLNÍ ROK KONČÍ / Těšíme se na prázdniny, Rádi cestujeme

Pro týdny od 14. do 18. a od 21. do 25. června 2021 jsme pro vás připravili soubor osmnácti námětů na domácí práce s dětmi obsahující i dvě krátké básničky od Jiřího Žáčka. K procvičování vizuomotoriky je pak určený připojený pracovní list.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 26 pro týden od 7. do 11. června 2021Soubor námětů č. 26 pro týden od 7. do 11. června 2021

téma: ŠKOLNÍ ROK KONČÍ / Máme rádi pohádky

Pro týden od 7. do 11. června 2021 jsme pro vás připravili soubor dvaceti námětů na domácí práce s dětmi obsahující i jednu krátkou básničku od Fr. Hrubína. Připojený pracovní list je pak určený k procvičování grafomotoriky.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 25 pro týden od 31. května do 4. června 2021Soubor námětů č. 25 pro týden od 31. května do 4. června 2021

téma: ŠKOLNÍ ROK KONČÍ / Svátek dětí

Pro týden od 31. května do 4. června 2021 jsme pro vás připravili soubor jedenadvaceti námětů na domácí práce s dětmi obsahující i několik krátkých jazykolamů. Připojený pracovní list je pak určený k procvičování rozpoznávání základních geometrických tvarů a počítání.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 24 pro týden od 24. do 28. května 2021Soubor námětů č. 24 pro týden od 24. do 28. května 2021

téma: KDYŽ VŠECHNO KVETE / Voda – dárkyně života

Pro týden od 24. do 28. května 2021 jsme pro vás připravili soubor dvaceti námětů na domácí práce s dětmi obsahující i jedno krátké rozpočítadlo. K procvičování grafomotoriky je pak určený připojený pracovní list.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 23 pro týdny od 10. do 14. a od 17. do 21. května 2021Soubor námětů č. 23 pro týdny od 10. do 14. a od 17. do 21. května 2021

téma: KDYŽ VŠECHNO KVETE / Co se skrývá v trávě – květiny, hmyz

Pro týdny od 10. do 14. a od 17. do 21. května 2021 jsme pro vás připravili soubor dvaceti námětů na domácí práce s dětmi obsahující i tři krátké básničky od Františka Hrubína. K procvičování matematických představ a zrakového vnímání jsou pak určené dva připojené pracovní listy.

Celkový rozsah souboru jsou 3 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 22 pro týden od 3. do 7. května 2021Soubor námětů č. 22 pro týden od 3. do 7. května 2021

téma: KDYŽ VŠECHNO KVETE / Maminky mají svátek

Pro týden od 3. do 7. května 2021 jsme pro vás připravili soubor sedmnácti námětů na domácí práce s dětmi obsahující i jednu krátkou básničku. K procvičování grafomotoriky je opět určený připojený pracovní list.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 21 pro týden od 26. do 30. dubna 2021Soubor námětů č. 21 pro týden od 26. do 30. dubna 2021

téma: MÁME RÁDI ZVÍŘATA / Exotická zvířata

Pro týden od 26. do 30. dubna 2021 jsme pro vás připravili soubor osmnácti námětů na domácí práce s dětmi obsahující i jedno krátké říkadlo od Josefa Lady a Ladislava Stehlíka. K procvičování grafomotoriky je opět určený připojený pracovní list.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 20 pro týden od 19. do 23. dubna 2021Soubor námětů č. 20 pro týden od 19. do 23. dubna 2021

téma: MÁME RÁDI ZVÍŘATA / Volně žijící zvířata

Pro týden od 19. do 23. dubna 2021 jsme pro vás připravili soubor dvaceti námětů na domácí práce s dětmi obsahující i tři krátké básničky od Jiřího Žáčka. K procvičování grafomotoriky a vizuomotoriky jsou určené dva připojené pracovní listy.

Celkový rozsah souboru jsou 3 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 19 pro týden od 12. do 16. dubna 2021Soubor námětů č. 19 pro týden od 12. do 16. dubna 2021

téma: MÁME RÁDI ZVÍŘATA / Domácí zvířata a jejich mláďata

Pro týden od 12. do 16. dubna 2021 jsme pro vás připravili soubor dvaceti námětů na domácí práce s dětmi obsahující i jednu lidovou písničku (viz pracovní list č. 2). K procvičování grafomotoriky a vizuomotoriky je určený připojený pracovní list č. 1.

Celkový rozsah souboru jsou 3 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 18 pro týden od 6. do 9. dubna 2021Soubor námětů č. 18 pro týden od 6. do 9. dubna 2021

téma: MÁME RÁDI ZVÍŘATA / Vítáme vás, ptáčkové

Pro týden od 6. do 9. dubna 2021 jsme pro vás připravili soubor dvaceti dvou námětů na domácí práce s dětmi obsahující i část básničky od Fr. Hrubína. K procvičování grafomotoriky a vizuomotoriky jsou určeny dva připojené pracovní listy.

Celkový rozsah souboru jsou 3 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 17 pro týdny od 22. do 26. března a od 29. března do 1. dubna 2021Soubor námětů č. 17 pro týdny od 22. do 26. března a od 29. března do 1. dubna 2021

téma: JARO UŽ JE ZA DVEŘMI / Velikonoce

Pro týdny od 22. do 26. března a od 29. března do 1. dubna 2021 jsme pro vás připravili soubor dvaceti tří  námětů na domácí práce s dětmi obsahující i známou velikonoční říkanku. K procvičování grafomotoriky je opět určený připojený pracovní list.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 16 pro týden od 15. do 19. března 2021Soubor námětů č. 16 pro týden od 15. do 19. března 2021

téma: JARO UŽ JE ZA DVEŘMI / Jarní květiny

Pro týden od 15. do 19. března 2021 jsme pro vás připravili nový soubor dvaceti námětů na domácí práce s dětmi obsahující opět také krátkou básničku. K procvičování grafomotoriky je určený připojený pracovní list, tentokrát o dvou stranách.

Celkový rozsah souboru jsou 3 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 15 pro týden od 8. do 12. března 2021Soubor námětů č. 15 pro týden od 8. do 12. března 2021

téma: JARO UŽ JE ZA DVEŘMI / Příroda na jaře

Pro týden od 8. do 12. března 2021 jsme pro vás připravili soubor osmnácti námětů na domácí práce s dětmi obsahující také krátkou básničku. K procvičování grafomotoriky je určený připojený pracovní list.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 14 pro týden od 1. do 5. března 2021Soubor námětů č. 14 pro týden od 1. do 5. března 2021

téma: JARO UŽ JE ZA DVEŘMI / Sněženky – poslové jara

Pro týden od 1. do 5. března 2021 jsme pro vás připravili soubor osmnácti námětů na domácí práce s dětmi obsahující také krátkou básničku od Fr. Hrubína. K procvičování grafomotoriky je opět určený připojený pracovní list.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 13 pro týden od 22. do 26. února 2021Soubor námětů č. 13 pro týden od 22. do 26. února 2021

téma: SVĚT KOLEM NÁS / Čím cestujeme

Pro týden od 22. do 26. února 2021 jsme pro vás připravili soubor osmnácti námětů na domácí práce s dětmi obsahující také krátkou básničku. K procvičování grafomotoriky je určený připojený pracovní list.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 12 pro týdny od 8. do 12. a od 15. do 19. února 2021Soubor námětů č. 12 pro týdny od 8. do 12. a od 15. do 19. února 2021

téma: SVĚT KOLEM NÁS / Lidé a jejich práce – povolání, řemesla

Pro týdny od 8. do 12. a od 15. do 19. února 2021 jsme pro vás připravili soubor jedenadvaceti námětů na domácí práce s dětmi obsahující také krátkou říkanku. K procvičování grafomotoriky je opět určený připojený pracovní list.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 11 pro týden od 1. do 5. února 2021Soubor námětů č. 11 pro týden od 1. do 5. února 2021

téma: SVĚT KOLEM NÁS / Co děláme celý den

Pro týden od 1. do 5. února 2021 jsme pro vás připravili soubor patnácti námětů na domácí práce s dětmi obsahující také krátkou básničku. K procvičování grafomotoriky a pravidelného střídání barev je určený připojený pracovní list.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 10 pro týden od 25. do 29. ledna 2021Soubor námětů č. 10 pro týden od 25. do 29. ledna 2021

téma: ZIMA / Co dělají zvířátka v zimě

Pro týden od 25. do 29. ledna 2021 jsme pro vás připravili soubor sedmnácti námětů na domácí práce s dětmi obsahující také krátkou básničku. K procvičování rozvoje zrakového vnímání a grafomotoriky je určený připojený pracovní list.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 9 pro týden od 18. do 22. ledna 2021Soubor námětů č. 9 pro týden od 18. do 22. ledna 2021

téma: ZIMA / Zimní sporty

Pro týden od 18. do 22. ledna 2021 jsme pro vás připravili nový soubor třinácti námětů na domácí práce s dětmi obsahující také krátkou básničku od Fr. Hrubína. K procvičování grafomotoriky je opět určený připojený pracovní list.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 8 pro týdny od 4. do 8. a od 11. do 15. ledna 2021Soubor námětů č. 8 pro týdny od 4. do 8. a od 11. do 15. ledna 2021

téma: ZIMA / Co přináší zima

Pro týdny od 4. do 8. a od 11. do 15. ledna 2021 jsme pro vás připravili další soubor čtrnácti námětů na domácí práce s dětmi obsahující opět i jednu krátkou básničku. K procvičování grafomotoriky je určený připojený pracovní list.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 7 pro týdny od 14. do 18. a od 21. do 22. prosince 2020Soubor námětů č. 7 pro týdny od 14. do 18. a od 21. do 22. prosince 2020

téma: NASTÁVÁ ČAS VÁNOČNÍ / Těšíme se na Ježíška

Pro týdny od 14. do 18. a od 21. do 22. prosince 2020 jsme pro vás připravili poslední letošní soubor čtrnácti námětů pro domácí práce s dětmi obsahující také jednu krátkou básničku. K procvičování grafomotoriky je opět určený připojený pracovní list.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 6 pro týden od 7. do 11. prosince 2020Soubor námětů č. 6 pro týden od 7. do 11. prosince 2020

téma: NASTÁVÁ ČAS VÁNOČNÍ / Adventní čekání

Pro týden od 7. do 11. prosince 2020 jsme pro vás připravili soubor patnácti námětů pro domácí práce s dětmi obsahující také jednu krátkou básničku. K dalšímu procvičení grafomotoriky je určený připojený pracovní list.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 5 pro týden od 30. listopadu do 4. prosince 2020Soubor námětů č. 5 pro týden od 30. listopadu do 4. prosince 2020

téma: NASTÁVÁ ČAS VÁNOČNÍ / Přijde k nám Mikuláš

Pro týden od 30. listopadu do 4. prosince 2020 vám přinášíme soubor dalších šestnácti námětů pro domácí práce s dětmi včetně jedné mikulášské básničky. Připojený pracovní list je určený především k procvičování grafomotoriky, ale i k rozvíjení fantazie dětí.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 4 pro týden od 23. do 27. listopadu 2020Soubor námětů č. 4 pro týden od 23. do 27. listopadu 2020

téma: KDYŽ PADÁ LISTÍ / Moje tělo

Soubor dalších devatenácti námětů pro domácí práce s dětmi včetně jedné krátké básničky jsme pro vás připravili i na týden od 23. do 27. listopadu 2020. Připojený pracovní list je opět určený k procvičování grafomotoriky.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 3 pro týden od 16. do 20. listopadu 2020Soubor námětů č. 3 pro týden od 16. do 20. listopadu 2020

téma: KDYŽ PADÁ LISTÍ / Rostu zdravě

Pro týden od 16. do 20. listopadu 2020 jsme pro vás připravili soubor dalších devatenácti námětů pro domácí práce s dětmi obsahující také jednu krátkou říkanku. K dalšímu procvičení grafomotoriky je určený připojený pracovní list.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 2 pro týden od 9. do 13. listopadu 2020Soubor námětů č. 2 pro týden od 9. do 13. listopadu 2020

téma: KDYŽ PADÁ LISTÍ / Podzimní počasí

Pro týden od 9. do 13. listopadu 2020 jsme pro vás připravili další soubor sedmnácti námětů pro domácí práce s dětmi zahrnující opět i krátkou podzimní básničku. Pracovní list k souboru je znovu také zaměřený na procvičení grafomotoriky.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.


Soubor námětů č. 1 pro týden od 2. do 6. listopadu 2020Soubor námětů č. 1 pro týden od 2. do 6. listopadu 2020

téma: KDYŽ PADÁ LISTÍ / Barvy podzimu

Pro týden od 2. do 6. listopadu 2020 jsme pro vás připravili soubor sedmnácti námětů pro domácí práce s dětmi zahrnující mimo jiné i krátkou podzimní básničku. Tento soubor také obsahuje jeden pracovní list na procvičení grafomotoriky.

Celkový rozsah souboru jsou 2 strany velikosti A4 ve formátu PDF a je tedy vhodný i k tisku na domácí tiskárně.