Aktuální informace

Aktuální informace

Informace k provozu MŠ v období nouzového stavu

• Informace pro rodiče k provozu mateřské školy v období nouzového stavu vyhlášeného vládou a narůstajících počtů nákazy Covid 19 •

Vážení rodiče,

pořád vás vzhledem k situaci žádáme, abyste zvážili nutnost účasti vašich dětí na předškolním vzdělávání, pokud to nezbytně nepotřebujete z důvodu pracovních povinností nebo omezili pobyt dětí v mateřské škole na dobu nezbytně nutnou, např. jen na dopoledne. 

Také vás chceme upozornit, abyste dodržovali hygienická opatření – dezinfekci rukou, nošení roušek, daný počet osob a rozestupy v šatnách a omezili pobyt v prostorech školy na dobu nezbytně nutnou.

Rádi bychom zvládli toto kritické období bez nákazy a karanténních opatření.

Děkujeme za pochopení.

Náměty na domácí práce s dětmi

• Náměty na domácí práce s dětmi v době omezení školní docházky •

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci, kdy mnoho dětí muselo přerušit docházku do mateřské školy, vám pro jejich nenarušený rozvoj přinášíme Náměty na domácí práce korespondující s tématy, se kterými aktuálně pracujeme i s dětmi v mateřské škole. Tyto náměty budeme na této stránce pravidelně každý týden doplňovat až do obnovení normálního provozu naší MŠ.

Pro předškoláky z důvodu jejich ze zákona dané povinné předškolní přípravy nabízíme i možnost vyzvednout si materiály pro domácí práce v příslušných třídách, tedy Jablíčko, Třešničky a Beruška. Tyto materiály zde budou připraveny k vyzvednutí každý pátek mezi 7 a 8 hodinou ranní a pak v době běžného vyzvedávání dětí v poledne a odpoledne.

Co dělat při podezření na nákazu Covid-19

• Informace pro rodiče: Co dělat při podezření na nákazu Covid-19 •

Pokud by se u dětí objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutné telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním zdravotní stav dítěte.

Pokud by se u dětí objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je bezpodmínečně nutné kontaktovat v případě nedostupnosti ošetřujícího lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat jim informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví ošetřující lékař elektronicky. Na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

Organizace školního roku 2020/2021

• Svátky, prázdniny a další události školního roku 2020/2021 •

Na stránce Dokumenty ke stažení jsme pro vás připravili kompletní přehled organizace školního roku 2020/2021 včetně všech svátků a prázdnin, během kterých je v naší MŠ provoz omezen nebo zcela přerušen.

Pro rodiče nově přijatých dětí

• Evidenční list •

Nezapomeňte v první den nástupu dítěte do MŠ přinést EVIDENČNÍ LIST potvrzený od lékaře a Vámi podepsaný!

Co budou děti potřebovat v MŠ

• Co budou děti určitě potřebovat pro pobyt v naší MŠ •

  • látkový pytel na ramínku
  • náhradní oblečení (pro případ nějaké „nehody“)
  • přezůvky (ne pantofle)
  • pohodlné oblečení do třídy
  • oblečení na pobyt venku (na písek)
  • holínky a pláštěnku
  • pyžamo
  • kartáček na zuby a zubní pastu

POZOR – prosíme vše PODEPSAT !