Aktuality

Všechny aktuality
Adaptační program pro nově přijaté děti

• Adaptační program  •

Adaptační program MŠ
Rady rodičům nových dětí pro školní rok 2024/2025

• Rady pro rodiče nových dětí •

Vážení rodiče,
vaše dítě začne navštěvovat naši MŠ.
Dovolili jsme si vás proto oslovit s několika radami a usnadnit tím vstup vašeho dítěte do mateřské školy.

Veronika Brnová, Dis.

RADY_RODIČŮM_NOVÝCH_ŽÁKŮ
Výše úplaty za vzdělávání na školní rok 2024/2025

• Výše úplaty za vzdělávání na školní rok 2024/2025 •

Vážení rodiče,
RMČ ve smyslu § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje na školní rok 2024/2025 výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Praha – Petrovice, příspěvková organizace v částce 1.200,- Kč za žáka (dítě).

Veronika Brnová, Dis.

Schůzka rodičů nově přijatých dětí do MŠ

• Informační schůzka 27.6.2024 •

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ bude ve čtvrtek 27.6.2024 od 16:00 do 17:00 hod ve třídě Jablíčko.

Na tuto schůzku přijďte, prosím, bez dětí.

Děkujeme

Veronika Brnová, Dis.

Seznam přijatých dětí od 1.9.2024

• Seznam přijatých dětí od 1.9.2024 •

Mateřská škola Praha – Petrovice, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito
registračními čísly:

51 Přijímá se od 1.9.2024
11 Přijímá se od 1.9.2024
40 Přijímá se od 1.9.2024
41 Přijímá se od 1.9.2024
53 Přijímá se od 1.9.2024
52 Přijímá se od 1.9.2024
16 Přijímá se od 1.9.2024
37 Přijímá se od 1.9.2024
12 Přijímá se od 1.9.2024
50 Přijímá se od 1.9.2024
4 Přijímá se od 1.9.2024
36 Přijímá se od 1.9.2024
39 Přijímá se od 1.9.2024
38 Přijímá se od 1.9.2024
15 Přijímá se od 1.9.2024
22 Přijímá se od 1.9.2024
23 Přijímá se od 1.9.2024
13 Přijímá se od 1.9.2024
55 Přijímá se od 1.9.2024
44 Přijímá se od 1.9.2024
42 Přijímá se od 1.9.2024
7 Přijímá se od 1.9.2024
35 Přijímá se od 1.9.2024
30 Přijímá se od 1.9.2024
1 Přijímá se od 1.9.2024
54 Přijímá se od 1.9.2024
21 Přijímá se od 1.9.2024
2 Přijímá se od 1.9.2024
28 Přijímá se od 1.9.2024
43 Přijímá se od 1.9.2024
33 Přijímá se od 1.9.2024
26 Přijímá se od 1.9.2024
27 Přijímá se od 1.9.2024
29 Přijímá se od 1.9.2024
49 Přijímá se od 1.9.2024
32 Přijímá se od 1.9.2024
14 Přijímá se od 1.9.2024
8 Přijímá se od 1.9.2024
19 Přijímá se od 1.9.2024
46 Přijímá se od 1.9.2024
5 Přijímá se od 1.9.2024
24 Přijímá se od 1.9.2024

Veronika Brnová, DiS
ředitelka školy

ČERNÝ KAŠEL – TŘÍDA HRUŠTIČKA

• Černý kašel •

Vážení rodiče,
před chvílí mne kontaktovala KHS s informací, že jedno dítě ze třídy Hruštička má potvrzený Černý kašel. Nákaza nepochází ze školky, ale z rodiny, nicméně dítko bylo ve školce v době, kdy kašlalo a bylo infekční. Hygienická stanice nám během dnešního dne pošle informace s dalšími pokyny.
Zároveň vás všechny žádám, abyste nám výskyt infekčních nemocí hlásili. Nejen kvůli ostatním dětem a jejich rodinám, ale také kvůli personálu MŠ.
Informace a pokyny KHS budou viset v šatnách tříd.
Veronika Brnová

Pertuse_-_informace_pro_školy