Aktuality

Všechny aktuality
Nová komunikační aplikace mezi školkou a rodiči

• Informace pro všechny rodiče •

Vážení a milí rodiče,

jak již víte od vašich pí. učitelek, které vám rozdaly informační letáky, pokoušíme se o zlepšení komunikace mezi vámi, zákonnými zástupci a námi, mateřskou školou.

V průběhu dnešního dne vám pí. učitelky osobně předají vygenerovaná přístupová jména a během dnešního večera vám každému na mobil přijde vygenerované přístupové heslo. Příkaz k vygenerování a odeslání hesla zadává ředitelka MŠ.

Prosím, postupujte dle instrukcí na letáku.

Aplikaci zatím spouštíme, testujeme, budeme společnými silami vychytávat „mouchy“ a chyby. Mějte, prosím, trpělivost jak s námi, tak s celou aplikací, je pro nás pro všechny nová, ale myslím si, že v průběhu pár týdnů všechny nedostatky a překážky odstraníme a tento nový komunikační portál bude pro všechny přínosný. Největší pozitivum vidím v možnosti vkládat do jednotlivých tříd fotografie dětí, ať již z dopoledních činností, či z procházek nebo z pobytu na zahradě MŠ, fotografie zajímavých výtvorů atd. Tím, že do jednotlivých tříd mají přístup pouze rodiče, kteří v nich mají děti, splníme GDPR, i když budou děti fotografovány zblízka, či se budou dívat do kamery. Takto vkládané fotografie by měly být potěšením pro vás, jakousi pozvánkou do třídy vašeho dítěte, ukázkou toho, jak se dítě v mateřské škole cítí, co dělá, jak si hraje s kamarády atd. Dále zachycením jedinečných a neopakovatelných momentů v životě vašich dětí v průběhu docházky do MŠ.

Další výhodou aplikace je rychlejší komunikace mezi vámi a vašimi pí. učitelkami, možnost omlouvání dětí posláním jednoduché zprávy, přehled o aktivitách atd., atd.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem paním učitelkám za to, že aplikaci přijaly a chtějí s ní pracovat. Velmi si jejich přístupu a práce vážím.

Vám všem děkuji za vstřícnost a trpělivost.

Veronika Brnová

Informace pro rodiče nejstarších dětí

• Možnost screeningu školní zralosti a připravenosti •

Vážení rodiče,

nejste-li si jisti tím, že váš syn/dcera zvládne z jakýchkoliv důvodů přechod a nástup do 1. třídy ZŠ, nabízíme Vám ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou možnost nechat vaše děti ještě před zápisem do ZŠ projít předběžným testem školní zralosti a připravenosti.

Paní učitelky s vámi v tomto směru budou spolupracovat, se vším vám pomohou, vše vám vysvětlí. Prosím, obracejte se přímo na ně a důvěřujte jim. Screening proběhne pravděpodobně během února.

S přáním pěkného dne

Veronika Brnová

Divadelní představení v MŠ 12.1.2022

• Divadelní představení v MŠ 12.1.2022 •

Vážení a milí rodiče,

aby ani naše nejmenší děti nepřišly o divadélko, nebudeme rušit naplánované představení Divadla Krab s pohádkou „Nekrásnější věc na světě“ v naší  MŠ.

Nicméně jsme se s herci domluvili na maximálním dodržení hygienických opatření a to následujícím způsobem: místo plánovaných dvou představení za dopoledne (3 + 3 třídy) odehrají představení tři.

9:00 – 9:45 hodin pro třídy Hruštička a Jablíčko

10:00 – 10:45 hodin pro třídy Beruška a Sluníčko

11:00 – 11:45 hodin pro třídy Jahůdka a Třešničky

Během 15 minutové přestávky budou prostory, kde bude divadélko probíhat, vyvětrány a vydezinfikovány.

S přáním všeho dobrého do nového roku

Veronika Brnová a kolektiv.

Divadelní představení: Divadlo Loudadlo – „Jů a Hele“ v Horních Počernicích

• Divadelní představení „Jů a Hele“ v Horních Počernicích •

Termín:  pondělí 10.1.2022

Sraz v MŠ:  do 8:00 hodin

Odjezd z MŠ:  po svačině v MŠ autobusy do divadla v Horních Počernicích

Návrat:  na oběd, tedy cca ve 12:15 hodin

Cena:  250,- Kč (uhraďte prosím nejpozději do pátku 7.1.2022 u vašich pí. učitelek)

Kdo jede:  Jahůdka, Třešinky, Jablíčko a Hruštička

V divadle budeme sami, nemělo by tedy hrozit nakažení dětí cizími osobami…

Fotografie

• Vyzvednutí vánočních fotografií •

Milí rodiče,

vánoční fotografie přiveze kurýr během dnešního odpoledne. Od zítřka (dnes se to pravděpodobně již nestihne) si je budete moci převzít ve vašich třídách.

S přáním pěkného dne

Veronika Brnová.

Oznámení o změně termínu vánočních prázdnin

• Změna termínu vánočních prázdnin •

Milí rodiče,

je mi to opravdu velice líto, ale postupně nám odcházejí marodit další paní učitelky a provozní personál. Nemocnost v řadách pedagogů je opravdu vysoká. Z tohoto důvodu jsem se domluvila se zřizovatelem na prodloužení „vánočních prázdnin“.

Mateřská škola bude uzavřena v termínu od 20.12. do 31.12.2021.

Děti půjdou do školky naposledy v pátek 17.12. a vrátí se v pondělí 3.1.2022.

V této nelehké a pro všechny náročné době se vám omlouvám, ale opravdu to již nelze jinak.

Je nám to všem velmi líto, doufáme a pevně věříme, že v novém roce 2022 bude líp.

Veronika Brnová a kolektiv mateřské školy