Měsíc: Listopad 2023

Stávka 27.11.2023

• Stávka 27.11.2023 •

Vážení rodiče,

27. listopadu se chystá stávka učitelů. Tato stávka je vyvolána zejména krácením financí ze státního rozpočtu na rozvoj, vzdělávání apod. ve školství.

Dále, pro mne v první řadě, na podporu nepedagogických pracovníků ve školství. Tabulkový plat pí. uklízečky či pí. kuchařky je nedůstojný a opravdu velmi nízký (pro představu strop, který mohu dle tabulek dámám nabídnout je 18.780,- Kč resp. 21.750,- Kč hrubého).
Velmi si vážím toho, že do práce chodí, svou práci dělají na 1000% a ještě s obrovskou láskou k vašim dětem a k celé školce.

Nesmírně si vážím toho, že i když je tato situace pro ně velmi tíživá, myslely především na vás a vaše děti, když se rozhodovaly, zda do stávky půjdou, či ne. Víme, že takto malé děti nemohou zůstat doma, že ne každý z vás si může dovolit nepřijít do zaměstnání.
Dovolte mi tedy poděkovat všem zmíněným dámám, které se rozhodly do stávky aktivně nezapojit a zajistit tento den tak, jako každý další.

Děkuji i paní učitelkám, které se rovněž rozhodovaly především tak, že nejdříve myslely na vás a vaše děti. Byť stávku, jako takovou, právě pro nedůstojnost platů neped. kolegyň také podporují.

Školka se tedy do stávky aktivně nezapojí, ale s principy stávky souhlasíme a do šaten vyvěsíme svůj postoj k chystané stávce.
Prosím vás, rodiče, abyste alespoň v duchu poděkovali jak nepedagogickým, tak pedagogickým zaměstnancům naší školky za jejich postoj vůči vám, rodičům.

Já svým zaměstnancům ze srdce děkuji a nesmírně si jich, nejen za tento přístup k vám, vážím.

Hezký zbytek dne,

Veronika Brnová, DiS.

ředitelka MŠ