Měsíc: Duben 2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro cizince (uprchlíky)

• Zápis do MŠ Praha – Petrovice pro školní rok 2022/2023 •

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro cizince (uprchlíky)

Зарахування до дошкільної освіти іноземців (біженців)

Termín zápisu: 9.6.2022 od 10.00 do 15.00 hod.
Zápisu se mohou zúčastnit cizinci s pobytem v MČ Praha – Petrovice, kteří mají na území České republiky vystavené vízum k dočasné ochraně dle § 33, odst. 1, písm. a), Zákon o pobytu cizinců v České republice.

Дата реєстрації: 9.6.2022 з 10.00 – 15.00
Реєстрація відкрита для іноземців, які проживають в муніципалітеті MČ Praha – Petrovice, які мають візу, видану на території Чеської Республіки для тимчасового захисту відповідно до розділу 33, параграф 1, листа а), Закон про проживання іноземців у Чеській Республіці.

Zápis do MŠ Praha – Petrovice

• Zápis do MŠ Praha – Petrovice pro školní rok 2022/2023 •

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy Praha – Petrovice pro školní rok 2022/2023 bude probíhat elektronicky.

Zápis bude probíhat na stránce https://zapisdoms-praha.praha.eu .

Registrace do systému je nutná od 11.4. do 30.4.2022.

Příjem vyplněných žádostí bude probíhat od 2.5. do 4.5.2022.

Podepsanou a vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře a kopií rodného listu dítěte můžete doručit do MŠ těmito způsoby:

a) Osobně do budovy MŠ Praha – Petrovice ve dnech od 2.5. až 4.5.2022 od 13.00 do 17.00 hodin (po předchozí rezervaci, kterou si jednoduše v systému vytvoříte).
b) Datovou schránkou: j3hqtzb do 4.5.2022.
c) E-mailem s elektronickým podpisem (NELZE poslat prostý e-mail) na adresu ms.jakobiho@volny.cz do 4.5.2022.
d) Poštou doporučeně na adresu MŠ do 4.5.2022.

Upozornění:
Dle změny zákona č. 561/2004 (Školský zákon), §34a je od 1.1.2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (tj. týká se dětí narozených od 1.9.2016 do 31.8.2017). 

Pro školní rok 2022/2023 se přijímají děti, které dovrší do 31.8.2022 věku tří let a mají trvalé bydliště, v případě cizinců pobyt, v MČ Praze 10 – Petrovicích. Ostatní děti budou přijímány v pořadí dle věku (od nejstarších po nejmladší), s trvalým bydlištěm v MČ Praze 10 – Petrovicích, do naplnění kapacity mateřské školy.

Nahlédnutí do spisu bude dne 16.5.2022 po předchozí dohodě časového termínu.

Veronika Brnová, Dis.