Měsíc: Leden 2022

Otevření MŠ od pondělí 31.1.2022

• Otevření MŠ  •

Od pondělí 31.1.2022 bude mateřská škola opět otevřena.

Distanční vzdělávání pro předškoláky

• Distanční vzdělávání pro předškoláky •

Vážení rodiče předškoláků,

vzhledem k aktuálnímu uzavření MŠ jsme pro děti s povinnou předškolní docházkou opět připravili náměty na práci s nimi v době omezení školní docházky. Náměty naleznete pod záložkou „O škole > Náměty pro práci s dětmi v době omezení školní docházky > Soubor námětů č. 30 pro týden od 24. do 28. ledna 2022“.

S přáním pěkného dne
Veronika Brnová.

Uzavření MŠ v týdnu od 24.1. do 28.1.2022

• Uzavření MŠ z epidemických důvodů •

Vážení rodiče,

vzhledem k provozním problémům, jež přinesla nařízená karanténa pedagogů a jejich dětí, jsem požádala paní starostku (a radu MČ – zřizovatele) o dočasné uzavření školky v týdnu od 24.1. do 28.1.2022. Je mi to opravdu velmi líto, ale v tuto chvíli nejsme schopni personálně pokrýt provoz MŠ.

V době uzavření školky proběhne opět důkladná dezinfekce všech tříd, prostor, hraček, lůžkovin atd.

Covid se u některých dětí neprojevuje téměř vůbec, u některých rýmou, nachlazením, někdy zvrací… Prosím, dojděte si s dětmi na testy, jinou cestu z této patové situace nevidím. Paní učitelky a provozní zaměstnanci se také testují. Je to opravdu nelehká situace pro nás pro všechny.

Děkuji vám všem za pochopení!

Veronika Brnová

Nová komunikační aplikace mezi školkou a rodiči

• Informace pro všechny rodiče •

Vážení a milí rodiče,

jak již víte od vašich pí. učitelek, které vám rozdaly informační letáky, pokoušíme se o zlepšení komunikace mezi vámi, zákonnými zástupci a námi, mateřskou školou.

V průběhu dnešního dne vám pí. učitelky osobně předají vygenerovaná přístupová jména a během dnešního večera vám každému na mobil přijde vygenerované přístupové heslo. Příkaz k vygenerování a odeslání hesla zadává ředitelka MŠ.

Prosím, postupujte dle instrukcí na letáku.

Aplikaci zatím spouštíme, testujeme, budeme společnými silami vychytávat „mouchy“ a chyby. Mějte, prosím, trpělivost jak s námi, tak s celou aplikací, je pro nás pro všechny nová, ale myslím si, že v průběhu pár týdnů všechny nedostatky a překážky odstraníme a tento nový komunikační portál bude pro všechny přínosný. Největší pozitivum vidím v možnosti vkládat do jednotlivých tříd fotografie dětí, ať již z dopoledních činností, či z procházek nebo z pobytu na zahradě MŠ, fotografie zajímavých výtvorů atd. Tím, že do jednotlivých tříd mají přístup pouze rodiče, kteří v nich mají děti, splníme GDPR, i když budou děti fotografovány zblízka, či se budou dívat do kamery. Takto vkládané fotografie by měly být potěšením pro vás, jakousi pozvánkou do třídy vašeho dítěte, ukázkou toho, jak se dítě v mateřské škole cítí, co dělá, jak si hraje s kamarády atd. Dále zachycením jedinečných a neopakovatelných momentů v životě vašich dětí v průběhu docházky do MŠ.

Další výhodou aplikace je rychlejší komunikace mezi vámi a vašimi pí. učitelkami, možnost omlouvání dětí posláním jednoduché zprávy, přehled o aktivitách atd., atd.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem paním učitelkám za to, že aplikaci přijaly a chtějí s ní pracovat. Velmi si jejich přístupu a práce vážím.

Vám všem děkuji za vstřícnost a trpělivost.

Veronika Brnová

Divadelní představení v MŠ 12.1.2022

• Divadelní představení v MŠ 12.1.2022 •

Vážení a milí rodiče,

aby ani naše nejmenší děti nepřišly o divadélko, nebudeme rušit naplánované představení Divadla Krab s pohádkou „Nekrásnější věc na světě“ v naší  MŠ.

Nicméně jsme se s herci domluvili na maximálním dodržení hygienických opatření a to následujícím způsobem: místo plánovaných dvou představení za dopoledne (3 + 3 třídy) odehrají představení tři.

9:00 – 9:45 hodin pro třídy Hruštička a Jablíčko

10:00 – 10:45 hodin pro třídy Beruška a Sluníčko

11:00 – 11:45 hodin pro třídy Jahůdka a Třešničky

Během 15 minutové přestávky budou prostory, kde bude divadélko probíhat, vyvětrány a vydezinfikovány.

S přáním všeho dobrého do nového roku

Veronika Brnová a kolektiv.

Divadelní představení: Divadlo Loudadlo – „Jů a Hele“ v Horních Počernicích

• Divadelní představení „Jů a Hele“ v Horních Počernicích •

Termín:  pondělí 10.1.2022

Sraz v MŠ:  do 8:00 hodin

Odjezd z MŠ:  po svačině v MŠ autobusy do divadla v Horních Počernicích

Návrat:  na oběd, tedy cca ve 12:15 hodin

Cena:  250,- Kč (uhraďte prosím nejpozději do pátku 7.1.2022 u vašich pí. učitelek)

Kdo jede:  Jahůdka, Třešinky, Jablíčko a Hruštička

V divadle budeme sami, nemělo by tedy hrozit nakažení dětí cizími osobami…