Měsíc: Duben 2021

Informace o možnosti studia v ZUŠ Hostivař

• Informace o možnosti studia dětí na umělecké škole ZUŠ Hostivař •

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o možnosti studia Vašich dětí na umělecké škole ZUŠ Hostivař.

Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 31. 5. – 2. 6. 2021 (13:00–18:00). Tyto zkoušky jsou určeny pro děti ve věku 5ti a 6ti let (k 1. 9. 2021). Ve škole se vyučuje hudbě, tanci, divadlu a výtvarnému umění.

Bližší informace a on-line přihlášku ke zkoušce najdete na stránkách www.zus-hostivar.cz .

Těšíme se na Vás,

ZUŠ Hostivař.

Informace o změně ve způsobu omlouvání dětí

• Informace pro rodiče o změně ve způsobu omlouvání dětí  •

Vážení rodiče,

v rámci zkvalitňování komunikace mezi vámi a pedagogy mi dovolte vás informovat o změně ve způsobu omlouvání dětí a předávání dalších informací.

S účinností od 19.4.2021 má každá třída své telefonní číslo, na kterém budou paní učitelky k zastižení. Své děti prosím omlouvejte do 8:00 hodin, zejména ze stravného! Po 8. hodině musí být nahlášen počet strávníků.

Pokud budete potřebovat sdělit další informace, a to zejména v dopoledních hodinách, pošlete prosím SMS a nezapomeňte vždy napsat jméno dítěte, o které se jedná. Jakmile budou paní učitelky moci, odpoví vám.

Věříme, že vám tímto způsobem komunikaci usnadníme.

S přáním pevného zdraví Veronika Brnová, DiS.

Oznámení o změně ve vedení MŠ

• Oznámení o změně ve funkci ředitelky MŠ •

Vážení rodiče ,

MŠ oznamuje, že od 1.4.2021 je nově jmenovanou ředitelkou paní Veronika Brnová, DiS.