Měsíc: Červenec 2021

Zájmové kroužky v roce 2021/2022

• Nabídka kroužků v MŠ na školní rok 2021/2022 •

Vážení rodiče,

s velkou radostí si vám dovoluji oznámit, že se nám podařilo domluvit pro vaše děti sportovní a pohybové kroužky s profesionálním trenérem Jakubem Šímou, který má bohaté zkušenosti a praxi v práci s dětmi.

Nabídka sportovních kroužků:
Míčové hry:  pondělí 16:00 – 17:00 hod.
Pohybové hry:  středa 16:00 – 17:00 hod.

V prvním pololetí budou kroužky probíhat od 4. října do 13. prosince. Cena kroužků je 120,- Kč/hod. Vzhledem k velkému zájmu o sportovní kroužky si vás dovoluji požádat o vyplnění a zaslání předpřihlášky na výše uvedené kroužky na e-mail ms.jakobiho@volny.cz nebo o vhození vytištěné předpřihlášky do poštovní schránky školky.

V případě opravdu velkého zájmu budou kroužky rozšířeny.

Dále budou probíhat kroužky keramiky tak, jak jste zvyklí. Kroužek keramiky bude probíhat každé úterý s paní učitelkou Terezií Jakšovou a v případě většího zájmu o keramiku lze přidat kroužek i ve čtvrtek s paní učitelkou Andreou Šmídovou.

Dále vám opět s velkou radostí mohu sdělit, že jsem se dohodla na spolupráci s klinickou logopedkou Mgr. Lucií Schmitt, která bude do mateřské školy docházet a věnovat se individuální pravidelné terapii pro děti v doprovodu rodičů. To znamená, že na tzv. „logopedii“ nebudete muset s vašimi dětmi nikam dojíždět, paní logopedka se vám a vašim dětem bude věnovat přímo v naší MŠ, a to v úterý nebo ve čtvrtek odpoledne (konkrétní termín bude domluven v záři 2021 podle počtu závazných předběžných přihlášek).

Bližší informace o všech kroužcích pořádaných v nadcházejícím školním roce naleznete na stránce Zájmové kroužky a aktivity.

V Praze – Petrovicích dne 19.7.2021

Veronika Brnová, Dis.
ředitelka mateřské školy

Informace k provozu Lesní třídy

• Informace – Lesní třída •

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivému počasí v příštích dnech budou děti z Lesní třídy rozděleny do tříd BeruškaSluníčko. Z provozních důvodů nelze nadále být ve třídě Třešničky.

Seznamy dětí mají paní učitelky na třídách (vzhledem k GDPR je zde nemohu vyvěsit).

Od pondělí 19.07.2021 to vypadá, že nám počasí bude přát a snad tedy „Lesní třídu“ znovu obnovíme.

Děkuji vám za pochopení, držme si palce a věřme v lepší počasí.

V Praze – Petrovicích dne 14.07.2021

Veronika Brnová, Dis.
ředitelka mateřské školy

Informace o zvýšení úplaty za vzdělávání (školného) pro školní rok 2021/2022

• Informace o zvýšení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2021/2022 •

Vážení rodiče,

vzhledem ke zvyšujícím se nákladům bude, po dohodě se zřizovatelem MŠ, úplata za vzdělávání (školné) od 1. září 2021 činit 1.000,- Kč/měsíc.

V Praze – Petrovicích dne 30.06.2021

Veronika Brnová, Dis.
ředitelka mateřské školy