Měsíc: Březen 2023

Zvláštní zápis pro školní rok 2023/2024

Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání

 Pro cizince (uprchlíky) do MŠ Praha – Petrovice pro školní rok 2023/2024

Зарахування до дошкільної освіти іноземців (біженців)

Termín zápisu: 14. 06. 2023 od 10.00 do 14.00 hod.
Zápisu se mohou zúčastnit cizinci s pobytem v MČ Praha – Petrovice, kteří mají na území České republiky vystavené vízum k dočasné ochraně dle § 33, odst. 1, písm. a), Zákon o pobytu cizinců v České republice.

Дата реєстрації: 14. 06. 2023 з 10.00 –14.00
Реєстрація відкрита для іноземців, які проживають в муніципалітеті MČ Praha – Petrovice, які мають візу, видану на території Чеської Республіки для тимчасового захисту відповідно до розділу 33, параграф 1, листа а), Закон про проживання іноземців у Чеській Республіці.

Veronika Brnová, DiS.
ředitelka MŠ

Zápis pro školní rok 2023/2024

Zápis do MŠ Praha – Petrovice pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy Praha – Petrovice pro školní rok 2023/2024 bude probíhat následovně:

  1. elektronický předzápis na stránce elektronickypredzapis.cz

Registrace do systému a generování „Žádosti o přijetí“ a dalších potřebných dokumentů bude od 11. 4. do 28. 4. 2023.

  1. řádný zápis (příjem žádostí a dalších dokumentů, viz. níže)

Termín řádného zápisu je 10. 5. 2023 od 09.00 do 16.30

Podepsanou a vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře a kopií rodného listu dítěte můžete doručit do MŠ těmito způsoby:

a) Osobně do budovy MŠ Praha – Petrovice 10. 05. 2023 od 09.00 do 16.30 hodin (po předchozí rezervaci, kterou si jednoduše v systému vytvoříte).
b) Datovou schránkou: j3hqtzb 10. 05.2023.
c) E-mailem s elektronickým podpisem (NELZE poslat prostý e-mail) na adresu ms.jakobiho@volny.cz 10.05.2023
d) Poštou doporučeně na adresu MŠ do 10.05.2023.

Upozornění:
Dle změny zákona č. 561/2004 (Školský zákon), §34a je od 1.1.2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (tj. týká se dětí narozených od 1.9.2017 do 31.8.2018). 

Pro školní rok 2023/2024 se přijímají děti, které dovrší do 31.8.2023 věku tří let a mají trvalé bydliště, v případě cizinců pobyt, v MČ Praze 10 – Petrovicích. Ostatní děti budou přijímány v pořadí dle věku (od nejstarších po nejmladší), s trvalým bydlištěm v MČ Praze 10 – Petrovicích, do naplnění kapacity mateřské školy.

Nahlédnutí do spisu bude dne 23.05. 2023 po předchozí dohodě časového termínu.

Veronika Brnová, Dis.
ředitelka MŠ