Měsíc: Květen 2021

Oznámení o letním provozu MŠ

• Oznámení o letním provozu •

Vážení rodiče,

Po dnešní pracovní schůzce se zřizovatelem MŠ a zhotoviteli přístavby dvou tříd naší školky jsme dohodli následující:

Letní provoz bude od 1.7.2021 do 23.7.2021.

Počínaje 1.7.2021 začne příprava staveniště a nájezd těžké techniky.

Tím pádem je zcela nemožné (dle slov zhotovitele), aby v prostorách školky (budova č. p. 329) byly přítomny děti. A to z toho důvodu, že se bude demontovat plot, dále se bude ohraničovat a zaplocovat místo samotné stavby na zahradě a před vchodem do třídy Jablíčk0 atd.

Děti tedy budou od 1.7.2021 sloučené pouze do dvou tříd (v budově č. p. 328), a to do tříd Beruška a Sluníčko. Od 7.7.2021 začnou těžké práce. Kácení dřevin, řezání betonu, bagrování a další terénní úpravy související s klasickou stavbou a přípravou základové desky. Tudíž v letních měsících bude v prostoru a v okolí školky hluk, zvýšená prašnost a vše se stavbou související.

Prosíme vás, zapisujte se na letní provoz opravdu jen vy, kteří jej nezbytně nutně potřebujete.

Děkujeme za pochopení, za vaši vstřícnost a trpělivost. Ani pro nás není celá situace jednoduchá.

S pozdravem

Veronika Brnová, Dis.
ředitelka mateřské školy

Informace o oznámení přijetí dětí do MŠ

• Zápis do MŠ – termín oznámení rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání •

Vážení rodiče,

seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webu MŠ a ve vývěsce MŠ dne 4.6.2021. Přijaté děti  budou uvedeny pod vygenerovanými čísly přihlášek, které jste vyplnili v elektronickém systému. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen 10 dní.

Přijatá bezpečnostní opatření v MŠ

• Oznámení o nově přijatých bezpečnostních opatřeních v MŠ •

Vážení rodiče,

od pátku 7.5.2021 nebudou branky u hlavní budovy MŠ otevřené, zvoňte tedy přímo na svoji třídu. Prosíme vás, abyste za sebou vždy branku zavřeli.

Děkujeme za vaši trpělivost a pochopení, jde nám o bezpečí vašich dětí.

Přehled akcí pro děti

• Přehled akcí  pro děti do konce školního roku •

 Přehlídka dravců , p.Milan Straka – změna termínu, akce přesunuta z 28.6. na 30.6.2021.