Měsíc: Červen 2022

Zpívání dětí na festivalu Ibero Latin Fest

• Ibero Latin Fest 2022 •

Vážení rodiče,

děti z naší školky budou mít tu čest zahájit festival Ibero Latin Fest 2022 v sobotu 25.6.2022 v areálu ZŠ v Petrovicích.
Přítomna bude Česká televize, dále budou přímé vstupy do Rádia Kiss.
Děti se pod vedením pí. učitelek naučily 3 české písničky a jako vrchol zahájení festivalu 1 portugalskou písničku. Portugalskou písničku nám pomohly vybrat dámy z Portugalského institutu Camoes (paní ředitelka s tlumočnicí naši školku navštívila 24. 5. 2022). Díky tomu o naši školku projevilo zájem Brazilské velvyslanectví v ČR a měli jsme tu čest přivítat ve školce brazilskou paní velvyslankyni s doprovodem, jež si nás zvolila jako svou první oficiální návštěvu školského zařízení v ČR. Paní velvyslankyně nás navštívila 1.6.2022.
Portugalské i brazilské velvyslanectví zvažují a hledají cesty, jak s naší školkou trvale a zajímavě spolupracovat.

Sraz na sobotním festivalu bude v 9:50 hod v areálu ZŠ Petrovice.
Zpívání by mělo začít cca v 10:00 hod.

Prosím, přiveďte děti v co největším počtu. Čeká na ně potom skvělý program zdarma.

Budeme se těšit!

Veronika Brnová

Seznam přijatých ukrajinských dětí

• Přijaté ukrajinské děti pro školní rok 2022/2023 •

Registrační číslo

(реєстраційний номер)

Spisová značka

(Номер файлу)

U – 1

U-MSPP/KAR/22

U – 2

U-MSPP/MAT/22

U – 4

U-MSPP/PEN/22

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

• Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí •

Vážení rodiče nově přijatých dětí,

informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ se bude konat ve čtvrtek 23.6.2022 od 16:00 hod. ve třídě Jablíčko.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

• Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání •

Vážení rodiče nově přijatých dětí do MŠ,

stejnopis rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si vyzvedněte v ředitelně mateřské školy, a to 7.6.2022 od 11:00 do 14:00 hodin a 8.6.2022 od 10:00 do 14:00.

Oznámení rozhodnutí o nepřijetí vám bylo zasláno (zákonným zástupcům) v obálce C5 (obálka s modrým pruhem).

S pozdravem

Veronika Brnová, Dis.
ředitelka mateřské školy