Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

• Informace pro rodiče k provozu MŠ od září 2021 •

Vážení rodiče,

dovolte mi přivítat vás po letních prázdninách. Mnozí z vás jistě netrpělivě čekáte na informace o provozu mateřské školy od září 2021.

Školní rok začne ve středu 1. září 2021. Rodiče nově přijatých dětí mají ZDE na našem webu k dispozici seznam věcí, které děti potřebují s sebou do MŠ.

Nově přijaté děti jsme rozdělili do tříd Sluníčko, BeruškaHruštička.

Seznamy dětí budou vyvěšeny na dveřích jednotlivých tříd 1. září od 7:00 do 8:00 hodin. Pokud potřebujete informaci o svém dítěti vědět dříve, obraťte se na mne telefonicky. S většinou z vás jsem o přesunu vašich dětí konkrétně již hovořila (týká se zejména dětí ze třídy Jahůdka). Nejstarší děti ze tříd SluníčkoBeruška se přesunou do tříd Jahůdka, TřešničkyJablíčko.

Ve třídě Jahůdka bude paní učitelka Petra Urbanová a nová paní učitelka Romana Lálová. Paní učitelky Zdeňka Veverková a Andrea Šmídová budou ve třídě Beruška.

Na webu MŠ je již nyní ke stažení dokument Organizace školního roku 2021/2022 a také nový Školní řád naší MŠ platný od 1.9.2021.

Jistě vás zajímají také úpravy v rámci covidových opatření. Vaše děti budou v MŠ bez roušky, tedy tak, jako v závěru školního roku. Ve společných prostorách a při kontaktu s učitelkami mají všichni dospělí povinnost nosit respirátor. Do MŠ může být přijato pouze dítě zdravé, bez teploty či příznaků respiračního onemocnění. Myslím, že nám všem jde o stejnou věc, tedy o to, aby školka bez výrazných omezení mohla být pro vás otevřena co nejdelší dobu. Vzhledem k těmto opatřením prosím zejména rodiče nově přijatých dětí, aby svůj pobyt v MŠ v době adaptace zkrátili na minimum.

Adaptace nových dětí bude probíhat individuálně, dle jejich potřeb. Obvykle to bývá jedna až dvě hodiny denně (pouze v prvních dnech). Všechny paní učitelky jsou laskavé a zkušené profesionálky, které vám s adaptací vašich dětí budou nápomocny. Držte se, prosím, jejich pokynů. Já jsem vám, pochopitelně, také k dispozici.

Třídní schůzky plánujeme na pondělí 6. září 2021 od 16:30 hodin s rodiči nových dětí, od 17:00 hodin pak se všemi ostatními. Třídní schůzky proběhnou na zahradě MŠ.

Kolektiv mateřské školy přeje vám i vašim dětem hezký zbytek prázdnin a báječný start do nového školního roku!

V Praze – Petrovicích dne 25.8.2021

Veronika Brnová,
ředitelka mateřské školy