Zápis do MŠ Praha – Petrovice na školní rok 2024/2025

Zápis do MŠ Praha – Petrovice na školní rok 2024/2025

• Zápis do MŠ Praha – Petrovice pro školní rok 2024/2025 •

Vážení rodiče,
zápis do mateřské školy Praha – Petrovice pro školní rok 2024/2025 bude probíhat následovně:

  1. elektronický předzápis na stránce https://elektronickypredzapis.cz/

Registrace do systému a generování „Žádosti o přijetí“ bude od 8. 4. do 21. 4. 2024.

  1. řádný zápis (příjem žádostí a dalších dokumentů, viz. níže)

Termín řádného zápisu je 2. 5. 2024 od 9:00 do 16:30 hod.

Podepsanou a vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře a kopií rodného listu dítěte můžete doručit do MŠ těmito způsoby:
a) Osobně do budovy MŠ Praha – Petrovice 2. 5. 2024 od 9:00 do 16:30 hodin (po předchozí rezervaci, kterou si jednoduše v systému vytvoříte).
b) Datovou schránkou: j3hqtzb 2. 5. 2024.
c) E-mailem s elektronickým podpisem (NELZE poslat prostý e-mail) na adresu ms.jakobiho@volny.cz 2. 5. 2024.
d) Poštou doporučeně na adresu MŠ do 2. 5. 2024.

Upozornění:
Dle změny zákona č. 561/2004 (Školský zákon), §34a je od 1. 1. 2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (tj. týká se dětí narozených od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019).

Kritéria:

Pro školní rok 2024/2025 se přijímají děti, které dovrší do 31. 8. 2024 věku tří let a mají trvalé bydliště, v případě cizinců pobyt, v MČ Praze 10 – Petrovicích. Ostatní děti budou přijímány v pořadí dle věku (od nejstarších po nejmladší), s trvalým bydlištěm v MČ Praze 10 – Petrovicích, do naplnění kapacity mateřské školy.

Nahlédnutí do spisu bude dne 6. 5. 2024 po předchozí dohodě časového termínu.

Veronika Brnová, Dis.
ředitelka MŠ