Informace o oznámení přijetí dětí do MŠ

Informace o oznámení přijetí dětí do MŠ

• Zápis do MŠ – termín oznámení rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání •

Vážení rodiče,

seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webu MŠ a ve vývěsce MŠ dne 4.6.2021. Přijaté děti  budou uvedeny pod vygenerovanými čísly přihlášek, které jste vyplnili v elektronickém systému. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen 10 dní.