Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

• Omezení provozu v MŠ •

Vážení rodiče,

v pondělí 27.9.2021 bude provoz v mateřské škole Jakobiho omezen (nízký počet dětí).

Přihlášené děti ze tříd Sluníčko, Beruška a Jahůdka přijdou ráno do třídy Třešničky.

Přihlášené děti ze třída JablíčkoHruštička přijdou ráno do třídy Hruštička.

Veronika Brnová,
ředitelka mateřské školy