Otevření MŠ, kroužky

Otevření MŠ, kroužky

• Otevření mateřské školy od pondělí 29.11.2021 •

Vážení rodiče, ve čtvrtek 25.11. došlo k dezinfekci všech prostor mateřské školy. Dle vašich zpráv je většina dětí testována PCR testy. Někteří z vás jste mne kontaktovali a hlásili negativní výsledky. Ne všechny děti mají ale výsledek negativní.

Jak bude probíhat návrat dětí v pondělí do školky?
Prosím všechny z vás, abyste po příchodu do školky, když budete vaše dítě předávat, ukázali paním učitelkám zprávu o negativním výsledku vašeho dítěte buď v telefonu nebo pí. učitelce předali vytisklý e-mail (certifikát). Není jiná cesty kontroly a myslím, že všem nám jde o společnou věc – aby mateřská škola byla otevřená, děti zdravé, vy, pokud to půjde, bez starostí.

Vzhledem k tomu, že se blíží Vánoce a epidemiologická situace opravdu není příznivá, budeme se snažit co nejméně mísit děti ve třídách.

S účinností od pondělí 29.11.2021 tedy pozastavuji činnost všech kroužků. Hodiny, které proběhly a máte je zaplacené, se buď převedou do nového pololetí nebo Vám budou peníze za kroužky vráceny.

Taktéž na zahradě MŠ se budou třídy střídat, aby se děti z různých tříd nemísily.
Budeme chodit na procházky do okolí, i pobyt na zahradě bude tedy maximálně bezpečný. Provozně technicky nelze třídy izolovat úplně. Spojovat se budou tedy pouze třídy vždy na jedné budově, aby, pokud dojde k nejhoršímu, byly v karanténě pouze tyto dvě třídy (Jablíčko – Hruška, Jahůdka – Třešně, Sluníčko – Berušky).

Vánoční divadélka ve školce jsou též zrušená. Mikuláš bude pobíhat po jednotlivých třídách, na zahradě MŠ.

Je velmi pravděpodobné, že Vánoční prázdniny se, dle návrhu nové vlády prodlouží tak, jak jste mohli číst či vidět ve zprávách. Toto budeme pochopitelně probírat se zřizovatelem MŠ. Vše vám dáme včas vědět.

Situace není jednoduchá pro nikoho z nás, děkuji Vám za hezké a povzbuzující zprávy.
Děkujeme za vaše pochopení, trpělivost a spolupráci. Neváhejte se na mne obrátit s dotazy a vším, co považujete za důležité.

Přeji klidný víkend a pevné zdraví.

Veronika Brnová