Výše úplaty za vzdělávání na školní rok 2024/2025

Výše úplaty za vzdělávání na školní rok 2024/2025

• Výše úplaty za vzdělávání na školní rok 2024/2025 •

Vážení rodiče,
RMČ ve smyslu § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje na školní rok 2024/2025 výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Praha – Petrovice, příspěvková organizace v částce 1.200,- Kč za žáka (dítě).

Veronika Brnová, Dis.