Den: 30. 3. 2021

Zápis do MŠ Jakobiho pro školní rok 2021/22

• Informace pro rodiče o zápisu do MŠ •

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevence nebezpečí rozšíření onemocnění Covid – 19, vydalo MŠMT opatření k organizaci zápisů do mateřských škol pro školní rok 2021/2022.

Zápis do mateřské školy Jakobiho bude probíhat bezkontaktně – elektronickou formou.

Registrace do systému je nutná od 1.4. do 7.5.2021.

Odkaz k přihlášení do systému: https://zapisdoms-praha.praha.eu/ .

Příjem přihlášek bude probíhat od 3.5. do 15.5.2021.

Podepsanou a vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře a kopií rodného listu dítěte můžete doručit do MŠ těmito způsoby:

a) Osobně do budovy MŠ Jakobiho v zalepené obálce ve dnech od 3.5. do 6.5. 2021 od 7 do 17 hodin (do připravené sběrné schránky)

b) Datovou schránkou do datové schránky MŠ Jakobiho j3hqtzb do 15.5.2021

c) E-mailem s elektronickým podpisem (NELZE poslat prostý e-mail) na adresu ms.jakobiho@volny.cz do 15.5.2021

d) Poštou doporučeně na adresu MŠ do 15.5.2021

Upozornění: Dle změny zákona č. 561/2004 (Školský zákon), §34a je od 1.1.2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst.2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Pro školní rok 2021/2022 se přijímají děti, které dovrší do 31.8.2021 věku tří let a mají trvalé bydliště, v případě cizinců pobyt, v MČ Praze 10 – Petrovicích. Ostatní děti budou přijímány v pořadí dle věku (od nejstarších po nejmladší), s trvalým bydlištěm v MČ Praze 10 – Petrovicích, do naplnění kapacity mateřské školy.