Den: 27. 5. 2024

ČERNÝ KAŠEL – TŘÍDA HRUŠTIČKA

• Černý kašel •

Vážení rodiče,
před chvílí mne kontaktovala KHS s informací, že jedno dítě ze třídy Hruštička má potvrzený Černý kašel. Nákaza nepochází ze školky, ale z rodiny, nicméně dítko bylo ve školce v době, kdy kašlalo a bylo infekční. Hygienická stanice nám během dnešního dne pošle informace s dalšími pokyny.
Zároveň vás všechny žádám, abyste nám výskyt infekčních nemocí hlásili. Nejen kvůli ostatním dětem a jejich rodinám, ale také kvůli personálu MŠ.
Informace a pokyny KHS budou viset v šatnách tříd.
Veronika Brnová

Pertuse_-_informace_pro_školy