Den: 3. 6. 2024

Seznam přijatých dětí od 1.9.2024

• Seznam přijatých dětí od 1.9.2024 •

Mateřská škola Praha – Petrovice, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito
registračními čísly:

51 Přijímá se od 1.9.2024
11 Přijímá se od 1.9.2024
40 Přijímá se od 1.9.2024
41 Přijímá se od 1.9.2024
53 Přijímá se od 1.9.2024
52 Přijímá se od 1.9.2024
16 Přijímá se od 1.9.2024
37 Přijímá se od 1.9.2024
12 Přijímá se od 1.9.2024
50 Přijímá se od 1.9.2024
4 Přijímá se od 1.9.2024
36 Přijímá se od 1.9.2024
39 Přijímá se od 1.9.2024
38 Přijímá se od 1.9.2024
15 Přijímá se od 1.9.2024
22 Přijímá se od 1.9.2024
23 Přijímá se od 1.9.2024
13 Přijímá se od 1.9.2024
55 Přijímá se od 1.9.2024
44 Přijímá se od 1.9.2024
42 Přijímá se od 1.9.2024
7 Přijímá se od 1.9.2024
35 Přijímá se od 1.9.2024
30 Přijímá se od 1.9.2024
1 Přijímá se od 1.9.2024
54 Přijímá se od 1.9.2024
21 Přijímá se od 1.9.2024
2 Přijímá se od 1.9.2024
28 Přijímá se od 1.9.2024
43 Přijímá se od 1.9.2024
33 Přijímá se od 1.9.2024
26 Přijímá se od 1.9.2024
27 Přijímá se od 1.9.2024
29 Přijímá se od 1.9.2024
49 Přijímá se od 1.9.2024
32 Přijímá se od 1.9.2024
14 Přijímá se od 1.9.2024
8 Přijímá se od 1.9.2024
19 Přijímá se od 1.9.2024
46 Přijímá se od 1.9.2024
5 Přijímá se od 1.9.2024
24 Přijímá se od 1.9.2024

Veronika Brnová, DiS
ředitelka školy