Aktuální informace

Aktuální informace

Výskyt nákazy Covid-19 v MŠ, nařízená karanténa od 22.11.2021

• Výskyt nákazy Covid-19 v MŠ a nařízená karanténa od 22.11.2021 •

Vážení rodiče,

bohužel došlo k situaci, kterou si nikdo z nás opravdu nepřál. Přestože jsme se všichni ze všech sil snažili předejít v MŠ nákaze virem Covid-19, nepodařilo se…

Dnes jsem tedy po intenzivním jednání s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy a se zřizovatelem naší MŠ předala HSHMP kontakty na rodiče cca 128 dětí, které se setkaly s Covid-19 pozitivním zaměstnancem. Vás všechny, kterých se to týká, bude kontaktovat hygienická stanice a vašim dětem napříč všemi odděleními MŠ, které byly ve dnech 16.11. až 19.11. ve školce, bude od pondělí 22.11. nařízena karanténa. Prosím, řiďte se pokyny HSHMP důsledně.

Aktuálně se dále jedná o možném uzavření celé MŠ v týdnu od 22.11. do 26.11., a proto prosím i vás ostatní (cca 30 dětí), zvažte, zdali také raději nenecháte děti doma a nezajdete s nimi na preventivní PCR test.

Předem děkuji za pochopení, trpělivost a spolupráci. Všichni víme, že situace není nikde jednoduchá a naši pedagogové dělají pro vás i vaše děti maximum. Bohužel i tak nás neviditelný nepřítel dostihl. Nadále jsme v úzkém kontaktu jak s HSHMP, tak se zřizovatelem a všechny kroky podnikáme společně s jediným cílem – zajistit vašim dětem, všem zaměstnancům i vám bezpečné a zdravé prostředí. O případných dalších krocích vás budeme samozřejmě neprodleně informovat.

Veronika Brnová,
ředitelka mateřské školy

Informace k začátku zájmových kroužků v MŠ

• Informace k začátku kroužků v MŠ •

Vážení rodiče,

zájmové kroužky v odpoledních hodinách začnou od 1.11.2021. Přepočítané kurzovné a další upřesňující informace pro vás budou vyvěšeny do pátku 22.10.2021 v šatnách jednotlivých tříd.

Veronika Brnová,
ředitelka mateřské školy

Petrovické posvícení

• Pozvání na zahájení Petrovického posvícení •

Vážení rodiče,

kolektiv mateřské školy si vás a vaše děti dovoluje pozvat na zahájení Petrovického posvícení v neděli 10.10.2021.

Paní učitelky nacvičily s dětmi dvě písničky, čímž jsme mile překvapili zřizovatele MČ. V rámci programu Petrovického posvícení proto pořadatelé zařadili vaše děti na první místo programu. Vystoupení vašich dětí začíná ve 13:00 hodin. Sraz bude ve 12:55 přímo na místě. Účast je dobrovolná, nicméně MČ jako odměnu za zpěv vašich dětí připravila jednu jízdu na atrakci zdarma. Samozřejmě nebude chybět ani sladká odměna.

Předem vám za účast děkujeme a těšíme se na vás v neděli 10.10.2021 ve 12:55 hodin.

Kolektiv a ředitelka mateřské školy

Logopedie

• Vytvoření e-mailové adresy pro kontakt s paní logopedkou •

Vážení rodiče,

termíny, telefonní čísla a další nezbytné informace s paní Mgr. Lucií Schmitt vyřizujte, prosím, přímo na uvedeném e-mailu, který paní Mgr. Schmitt vytvořila: logopediemsjakobiho@gmail.com.

Veronika Brnová,
ředitelka mateřské školy

Odklad termínu začátku kroužků v MŠ

• Informace k odložení začátku kroužků v MŠ •

Vážení rodiče,

vzhledem k velké nemocnosti dětí a výskytu nákazy COVID-19 jsme se rozhodli odložit začátek kroužků v MŠ. Termíny, kdy budou kroužky spuštěny, vám dáme vědět zhruba týden dopředu (dle aktuální situace v MŠ). Celková cena za kroužky bude nižší, též vše upřesníme.

Výjimku tvoří pouze kroužek logopedie, kam budete chodit s dětmi individuálně. Kroužek logopedie začne ve čtvrtek 14.10.2021. Paní Mgr. Schmitt jsem předala telefonní čísla (zákonných zástupců přihlášených dětí), termíny si s vámi sama domluví.

Veronika Brnová,
ředitelka mateřské školy

Informace pro rodiče

• Omezení provozu v MŠ •

Vážení rodiče,

v pondělí 27.9.2021 bude provoz v mateřské škole Jakobiho omezen (nízký počet dětí).

Přihlášené děti ze tříd Sluníčko, Beruška a Jahůdka přijdou ráno do třídy Třešničky.

Přihlášené děti ze třída JablíčkoHruštička přijdou ráno do třídy Hruštička.

Veronika Brnová,
ředitelka mateřské školy