Aktuální informace

Aktuální informace

Zápis do MŠ Praha – Petrovice

• Zápis do MŠ Praha – Petrovice pro školní rok 2022/2023 •

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy Praha – Petrovice pro školní rok 2022/2023 bude probíhat elektronicky.

Zápis bude probíhat na stránce https://zapisdoms-praha.praha.eu .

Registrace do systému je nutná od 11.4. do 30.4.2022.

Příjem vyplněných žádostí bude probíhat od 2.5. do 4.5.2022.

Podepsanou a vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře a kopií rodného listu dítěte můžete doručit do MŠ těmito způsoby:

a) Osobně do budovy MŠ Praha – Petrovice ve dnech od 2.5. až 4.5.2022 od 13.00 do 17.00 hodin (po předchozí rezervaci, kterou si jednoduše v systému vytvoříte).
b) Datovou schránkou: j3hqtzb do 4.5.2022.
c) E-mailem s elektronickým podpisem (NELZE poslat prostý e-mail) na adresu ms.jakobiho@volny.cz do 4.5.2022.
d) Poštou doporučeně na adresu MŠ do 4.5.2022.

Upozornění:
Dle změny zákona č. 561/2004 (Školský zákon), §34a je od 1.1.2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (tj. týká se dětí narozených od 1.9.2016 do 31.8.2017). 

Pro školní rok 2022/2023 se přijímají děti, které dovrší do 31.8.2022 věku tří let a mají trvalé bydliště, v případě cizinců pobyt, v MČ Praze 10 – Petrovicích. Ostatní děti budou přijímány v pořadí dle věku (od nejstarších po nejmladší), s trvalým bydlištěm v MČ Praze 10 – Petrovicích, do naplnění kapacity mateřské školy.

Nahlédnutí do spisu bude dne 16.5.2022 po předchozí dohodě časového termínu.

Veronika Brnová, Dis.

Mimořádné ředitelské volno v MŠ

• Uzavření MŠ z pandemických důvodů od 11.2. do 15.2.2022 •

Vážení rodiče,

vzhledem ke Covid-19 pozitivní paní kuchařce jdou do karantény všichni zaměstnanci kuchyně a úklidu.
Po dohodě s KHS a zřizovatelem tak vyhlašuji pandemické ředitelské volno na dny pátek 11.2., pondělí 14.2. a úterý 15.2.2022 včetně. Školka se tedy znovu otevře ve středu 16.2.2022.

Potvrzení o uzavření školy z důvodu mimořádného ředitelského volna bude vydávat MŠ.

Děkuji vám všem za pochopení.

Veronika Brnová

Nařízená karanténa v budovách B a C

• Nařízená karanténa z důvodu výskytu Covid-19 v budovách B a C •

Vážení rodiče,

v MŠ (budovy B a C) byly nahlášeny PCR pozitivní testy na Covid-19. Rodiče dětí, kterých se karanténa týká, bude kontaktovat KHS s dalšími pokyny. Karanténa bude nařízena do 9.2.2022 včetně.

Další informace najdete v naší aplikaci.

V případě dotazů se obracejte na ředitelku MŠ.

Děkuji vám všem za pochopení!

Veronika Brnová

Nařízená karanténa v budově A

• Nařízená karanténa z důvodu výskytu Covid-19 •

Vážení rodiče,

v MŠ (budova A) byly nahlášeny PCR pozitivní testy na Covid-19. Rodiče dětí, kterých se karanténa týká, bude kontaktovat KHS s dalšími pokyny. Karanténa bude nařízena do 8.2.2022 včetně. Další informace najdete v naší aplikaci.

V případě dotazů se obracejte na ředitelku MŠ.

Děkuji vám všem za pochopení!

Veronika Brnová

Otevření MŠ od pondělí 31.1.2022

• Otevření MŠ  •

Od pondělí 31.1.2022 bude mateřská škola opět otevřena.

Distanční vzdělávání pro předškoláky

• Distanční vzdělávání pro předškoláky •

Vážení rodiče předškoláků,

vzhledem k aktuálnímu uzavření MŠ jsme pro děti s povinnou předškolní docházkou opět připravili náměty na práci s nimi v době omezení školní docházky. Náměty naleznete pod záložkou „O škole > Náměty pro práci s dětmi v době omezení školní docházky > Soubor námětů č. 30 pro týden od 24. do 28. ledna 2022“.

S přáním pěkného dne
Veronika Brnová.