Den: 23. 6. 2021

Organizace letního provozu od 1. do 23.7.2021

• Informace k organizaci letního provozu •

Vážení rodiče,

vzhledem k množství přihlášených dětí na letní provoz MŠ jsme se se zřizovatelem dohodli na následujícím:

Děti budou v budově Jakobiho 329 ve třídách BeruškaSluníčko o kapacitě 28 dětí na třídu.

Pro nejstarší děti jsme vymysleli prázdninový táborový program v tzv. „Lesní třídě“. Na zahradě sousedící s MŠ budou postaveny dva velké „párty“ stany s podlážkami. Děti se zde ráno sejdou s batůžky, pevnou obuví na noze, vhodným oblečením a dobrou náladou. Po obdržení svačiny vyrazí se dvěma pedagogy na výlet spojený s aktivitami v přírodě do blízkého i vzdálenějšího okolí.

Děti se budou vracet na oběd cca ve 12:15, naobědvají se ve třídě Beruška a odejdou odpočívat ven do svého stanu. Zde vás poprosím o přinesení karimatky, malého polštářku a lehké deky. Děti budou pouze odpočívat, poslouchat pohádku a užívat si čerstvého vzduchu.

V případě velké nepřízně počasí bude připravena třída Třešničky.

Odpolední program bude na zahradě MŠ až do doby, kdy si děti vyzvednete.

Tato třída je koncipována pro nejstarší děti, které si dokáží takovýto celodenní táborový program náležitě užít a fyzicky jej zvládnout. Rodiče nejstarších a sportovně založených dětí prosíme o přihlášení do této třídy u třídních učitelek. Kapacita „Lesní třídy“ je 21 dětí.

Prázdninový program tříd Beruška a Sluníčko se též ponese spíše v táborovém duchu. Bude se odehrávat převážně na zahradě MŠ již od dopoledních hodin. Děti si budou hrát v přírodě, užívat venkovní areál se všemi atrakcemi a připravenými hrami. I těmto dětem, prosím, přineste do školky na odpočívání oblíbený polštářek, lehkou deku na přikrytí a plyšáka (aby jim nebylo líto, že velké děti si to přinést mohou a malé ne).

MŠ bude otevřena v režimu, na který jste zvyklí.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Veronika Brnová, Dis.
ředitelka mateřské školy.

V Praze – Petrovicích dne 23.6.2021