Den: 16. 9. 2021

Informace pro rodiče dětí ze třídy Třešničky

•  Informace ohledně karanténních opatření •

Vážení rodiče,

dnes mi byl telefonicky potvrzen další případ Covid-19 nakaženého dítěte za třídy Třešničky. Vyčkejte na další pokyny HSHMP.

Dle informací HS dítě, které je v domácí karanténě (byť má negativní PCR test) nesmí opustit byt.

Děkujeme, že dodržujete předepsaná nařízená opatření.

Veronika Brnová,
ředitelka mateřské školy

Informace pro rodiče předškoláků – omlouvání dětí z povinné předškolní docházky

• INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ – OMLOUVÁNÍ DĚTÍ  •

Vážení rodiče předškoláků,

ze školského zákona vyplývá, že nepřítomnost předškolních dětí v MŠ musíte v co nejkratší době omluvit. V MŠ musíme vést písemnou evidenci omluvenek. Pro zjednodušení této povinnosti jsme zavedli pro vaše děti Omluvné listy (je zaneseno i ve školním řádu). Prakticky to pro vás znamená omluvit vašeho syna/dceru (nejlépe první den nemoci telefonicky, či zasláním SMS na danou třídu. Paní učitelky si zaznamenají do Omluvného listu vaši informaci, tento zápis po návratu potvrdíte svým podpisem. Není tedy již potřeba posílat písemné omluvenky e-mailem do ředitelny.

Veronika Brnová,
ředitelka mateřské školy