Rok: 2021

Odklad termínu začátku kroužků v MŠ

• Informace k odložení začátku kroužků v MŠ •

Vážení rodiče,

vzhledem k velké nemocnosti dětí a výskytu nákazy COVID-19 jsme se rozhodli odložit začátek kroužků v MŠ. Termíny, kdy budou kroužky spuštěny, vám dáme vědět zhruba týden dopředu (dle aktuální situace v MŠ). Celková cena za kroužky bude nižší, též vše upřesníme.

Výjimku tvoří pouze kroužek logopedie, kam budete chodit s dětmi individuálně. Kroužek logopedie začne ve čtvrtek 14.10.2021. Paní Mgr. Schmitt jsem předala telefonní čísla (zákonných zástupců přihlášených dětí), termíny si s vámi sama domluví.

Veronika Brnová,
ředitelka mateřské školy

Informace pro rodiče

• Omezení provozu v MŠ •

Vážení rodiče,

v pondělí 27.9.2021 bude provoz v mateřské škole Jakobiho omezen (nízký počet dětí).

Přihlášené děti ze tříd Sluníčko, Beruška a Jahůdka přijdou ráno do třídy Třešničky.

Přihlášené děti ze třída JablíčkoHruštička přijdou ráno do třídy Hruštička.

Veronika Brnová,
ředitelka mateřské školy

Oznámení o zrušení divadelních představení pro děti

• Zrušená divadelní představení v měsíci září •

Vážení rodiče,

vzhledem k velké nemocnosti dětí i pedagogů a prodloužení karanténních opatření ve třídě Třešničky rušíme obě divadelní představení v měsíci září.

Veronika Brnová,
ředitelka mateřské školy

Informace pro rodiče dětí ze třídy Třešničky

• Informace o prodloužení karanténního opatření •

Vážení rodiče,

dle informace HSHMP bylo prodlouženo karanténní opatření ve třídě Třešničky do 27.09.2021 včetně s tím, že je nutné opakovat PCR test v termínu 18.09.2021 a později.

Dle informací HS dítě, které je v domácí karanténě (byť má negativní PCR test) nesmí opustit byt.

Děkujeme, že dodržujete předepsaná nařízená opatření.

Veronika Brnová,
ředitelka mateřské školy

Informace pro rodiče dětí ze třídy Třešničky

•  Informace ohledně karanténních opatření •

Vážení rodiče,

dnes mi byl telefonicky potvrzen další případ Covid-19 nakaženého dítěte za třídy Třešničky. Vyčkejte na další pokyny HSHMP.

Dle informací HS dítě, které je v domácí karanténě (byť má negativní PCR test) nesmí opustit byt.

Děkujeme, že dodržujete předepsaná nařízená opatření.

Veronika Brnová,
ředitelka mateřské školy

Informace pro rodiče předškoláků – omlouvání dětí z povinné předškolní docházky

• INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ – OMLOUVÁNÍ DĚTÍ  •

Vážení rodiče předškoláků,

ze školského zákona vyplývá, že nepřítomnost předškolních dětí v MŠ musíte v co nejkratší době omluvit. V MŠ musíme vést písemnou evidenci omluvenek. Pro zjednodušení této povinnosti jsme zavedli pro vaše děti Omluvné listy (je zaneseno i ve školním řádu). Prakticky to pro vás znamená omluvit vašeho syna/dceru (nejlépe první den nemoci telefonicky, či zasláním SMS na danou třídu. Paní učitelky si zaznamenají do Omluvného listu vaši informaci, tento zápis po návratu potvrdíte svým podpisem. Není tedy již potřeba posílat písemné omluvenky e-mailem do ředitelny.

Veronika Brnová,
ředitelka mateřské školy