Rok: 2021

Přijatá bezpečnostní opatření v MŠ

• Oznámení o nově přijatých bezpečnostních opatřeních v MŠ •

Vážení rodiče,

od pátku 7.5.2021 nebudou branky u hlavní budovy MŠ otevřené, zvoňte tedy přímo na svoji třídu. Prosíme vás, abyste za sebou vždy branku zavřeli.

Děkujeme za vaši trpělivost a pochopení, jde nám o bezpečí vašich dětí.

Přehled akcí pro děti

• Přehled akcí  pro děti do konce školního roku •

 Přehlídka dravců , p.Milan Straka – změna termínu, akce přesunuta z 28.6. na 30.6.2021.

Informace o možnosti studia v ZUŠ Hostivař

• Informace o možnosti studia dětí na umělecké škole ZUŠ Hostivař •

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o možnosti studia Vašich dětí na umělecké škole ZUŠ Hostivař.

Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 31. 5. – 2. 6. 2021 (13:00–18:00). Tyto zkoušky jsou určeny pro děti ve věku 5ti a 6ti let (k 1. 9. 2021). Ve škole se vyučuje hudbě, tanci, divadlu a výtvarnému umění.

Bližší informace a on-line přihlášku ke zkoušce najdete na stránkách www.zus-hostivar.cz .

Těšíme se na Vás,

ZUŠ Hostivař.

Informace o změně ve způsobu omlouvání dětí

• Informace pro rodiče o změně ve způsobu omlouvání dětí  •

Vážení rodiče,

v rámci zkvalitňování komunikace mezi vámi a pedagogy mi dovolte vás informovat o změně ve způsobu omlouvání dětí a předávání dalších informací.

S účinností od 19.4.2021 má každá třída své telefonní číslo, na kterém budou paní učitelky k zastižení. Své děti prosím omlouvejte do 8:00 hodin, zejména ze stravného! Po 8. hodině musí být nahlášen počet strávníků.

Pokud budete potřebovat sdělit další informace, a to zejména v dopoledních hodinách, pošlete prosím SMS a nezapomeňte vždy napsat jméno dítěte, o které se jedná. Jakmile budou paní učitelky moci, odpoví vám.

Věříme, že vám tímto způsobem komunikaci usnadníme.

S přáním pevného zdraví Veronika Brnová, DiS.

Oznámení o změně ve vedení MŠ

• Oznámení o změně ve funkci ředitelky MŠ •

Vážení rodiče ,

MŠ oznamuje, že od 1.4.2021 je nově jmenovanou ředitelkou paní Veronika Brnová, DiS.

Zápis do MŠ Jakobiho pro školní rok 2021/22

• Informace pro rodiče o zápisu do MŠ •

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevence nebezpečí rozšíření onemocnění Covid – 19, vydalo MŠMT opatření k organizaci zápisů do mateřských škol pro školní rok 2021/2022.

Zápis do mateřské školy Jakobiho bude probíhat bezkontaktně – elektronickou formou.

Registrace do systému je nutná od 1.4. do 7.5.2021.

Odkaz k přihlášení do systému: https://zapisdoms-praha.praha.eu/ .

Příjem přihlášek bude probíhat od 3.5. do 15.5.2021.

Podepsanou a vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře a kopií rodného listu dítěte můžete doručit do MŠ těmito způsoby:

a) Osobně do budovy MŠ Jakobiho v zalepené obálce ve dnech od 3.5. do 6.5. 2021 od 7 do 17 hodin (do připravené sběrné schránky)

b) Datovou schránkou do datové schránky MŠ Jakobiho j3hqtzb do 15.5.2021

c) E-mailem s elektronickým podpisem (NELZE poslat prostý e-mail) na adresu ms.jakobiho@volny.cz do 15.5.2021

d) Poštou doporučeně na adresu MŠ do 15.5.2021

Upozornění: Dle změny zákona č. 561/2004 (Školský zákon), §34a je od 1.1.2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst.2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Pro školní rok 2021/2022 se přijímají děti, které dovrší do 31.8.2021 věku tří let a mají trvalé bydliště, v případě cizinců pobyt, v MČ Praze 10 – Petrovicích. Ostatní děti budou přijímány v pořadí dle věku (od nejstarších po nejmladší), s trvalým bydlištěm v MČ Praze 10 – Petrovicích, do naplnění kapacity mateřské školy.