Rok: 2021

Nabídka letního prázdninového programu Centra Snopík

• Nabídka alternativy letního provozu •

Vážení rodiče,

po dohodě s MČ Praha – Petrovice a s RC Snopík vám nabízíme alternativu letního provozu pro děti ze státních školek za zvýhodněnou cenu (viz nabídka RC Snopík dále).

…..

RODINNÉ CENTRUM SNOPÍK – LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROGRAM A CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA LÉTO

Milí rodiče, milé děti,

Rodinné centrum Snopík je otevřeno celé prázdniny.

V létě děti čeká velmi bohatý program plný her, soutěží a dovádění venku, při kterém se naučí spoustu nového a užijí si plno zábavy! Program bude zaměřen spíše na venkovní aktivityrozdělen do týdenních cyklů, ve kterých si děti zopakují vše, co se naučily v předcházejícím roce.

Prázdninová cena pro „děti pouze na léto“ a děti ze státních školek je 2.500,- Kč/týden včetně stravného, cena za 1 den je 500,- Kč včetně stravného.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na:

Rodinné centrum Snopík
David Snop
tel.: 721 200 319
e-mail: info@rc-snopik.cz

Dotazník pro rodiče

• Dotazník pro rodiče •

Vážení rodiče,

ráda bych od vás všech zjistila, co vám vyhovuje, co se vám líbí, ale také co se vám nelíbí a jakou změnu navrhujete.

Dotazníky jsou pro vás připraveny na šatnách tříd.

Vedle ikonek „smajlíků“ se prosím vyjádřete. Je na vás, zda se budete chtít podepsat, či odevzdat dotazník anonymně. Pokud se nebudete podepisovat, prosím alespoň o název třídy. V zalepené obálce (nadepsané: „K rukám ředitelky“) vhoďte prosím buď do poštovní schránky nebo zanechte na třídě k předání.

Děkuji vám a přeji hezký den a víkend.

Veronika Brnová, DiS.
ředitelka mateřské školy

Odpolední provoz MŠ

• Informace k odpolednímu provozu MŠ •

Vážení rodiče,

s pomocí zřizovatele MŠ (MČ Praha – Petrovice) se nám podařilo v krátké době zapojit a uvést do provozu venkovní videotelefon. Když jsou děti odpoledne na zahradě, branka zůstává zavřená. Prosím, zvoňte tedy na tlačítko „Zahrada“. Stále vychytáváme technické „mouchy“, tak vás prosím, zvoňte několikrát a déle. Také se, prosím, dívejte do kamery, aby paní učitelky mohly zkontrolovat, kdo přichází a až poté vás vpustit do areálu MŠ.

Děkuji za vaši spolupráci a trpělivost.

Veronika Brnová, Dis.
ředitelka mateřské školy

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

• Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání •

Vážení rodiče nově přijatých/nepřijatých dětí do MŠ,

stejnopis rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si vyzvedněte v ředitelně mateřské školy, a to 14. až 15.6.2021 a 17. až 18.6.2021. Prosím, vzhledem k hygienickým opatřením se předem objednejte (e-mail, telefon).

Oznámení rozhodnutí o nepřijetí vám bylo zasláno (zákonným zástupcům) v obálce C5 (obálka s modrým pruhem).

S pozdravem

Veronika Brnová, Dis.
ředitelka mateřské školy

Oznámení o letním provozu MŠ

• Oznámení o letním provozu •

Vážení rodiče,

Po dnešní pracovní schůzce se zřizovatelem MŠ a zhotoviteli přístavby dvou tříd naší školky jsme dohodli následující:

Letní provoz bude od 1.7.2021 do 23.7.2021.

Počínaje 1.7.2021 začne příprava staveniště a nájezd těžké techniky.

Tím pádem je zcela nemožné (dle slov zhotovitele), aby v prostorách školky (budova č. p. 329) byly přítomny děti. A to z toho důvodu, že se bude demontovat plot, dále se bude ohraničovat a zaplocovat místo samotné stavby na zahradě a před vchodem do třídy Jablíčk0 atd.

Děti tedy budou od 1.7.2021 sloučené pouze do dvou tříd (v budově č. p. 328), a to do tříd Beruška a Sluníčko. Od 7.7.2021 začnou těžké práce. Kácení dřevin, řezání betonu, bagrování a další terénní úpravy související s klasickou stavbou a přípravou základové desky. Tudíž v letních měsících bude v prostoru a v okolí školky hluk, zvýšená prašnost a vše se stavbou související.

Prosíme vás, zapisujte se na letní provoz opravdu jen vy, kteří jej nezbytně nutně potřebujete.

Děkujeme za pochopení, za vaši vstřícnost a trpělivost. Ani pro nás není celá situace jednoduchá.

S pozdravem

Veronika Brnová, Dis.
ředitelka mateřské školy

Informace o oznámení přijetí dětí do MŠ

• Zápis do MŠ – termín oznámení rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání •

Vážení rodiče,

seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webu MŠ a ve vývěsce MŠ dne 4.6.2021. Přijaté děti  budou uvedeny pod vygenerovanými čísly přihlášek, které jste vyplnili v elektronickém systému. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen 10 dní.