Aktuální informace

Aktuální informace

seznam přijatých dětí ve zvláštním zápisu

• Seznam přijatých dětí ve zvláštním zápisu do MŠ od 1.9.2023 dle registračních čísel •

Mateřská škola Praha – Petrovice, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

1  Přijímá se od 1.9.2023

Veronika Brnová, DiS.
ředitelka MŠ

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

• Vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí a schůzka pro rodiče •

Vážení rodiče nově přijatých dětí,

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ (spolu s dalšími důležitými informacemi ) si přijďte převzít OSOBNĚ z rukou ředitelky MŠ ve čtvrtek 15.6.2023 od 11:00 do 15:00 hod.

Rozhodnutí o nepřijetí vám bude zasláno poštou (obálka s modrým pruhem).

Schůzka rodičů nově přijatých dětí bude ve středu 28.6.2023 od 16:00 hod. ve třídě Jablíčko. Na tuto schůzku přijďte, prosím, bez dětí.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Veronika Brnová, DiS.
ředitelka MŠ

Seznam přijatých dětí do MŠ od 1.9.2023 dle registračních čísel

• Seznam přijatých dětí do MŠ od 1.9.2023 dle registračních čísel •

Mateřská škola Praha – Petrovice, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

48  Přijímá se od 1.9.2023

  3  Přijímá se od 1.9.2023

  1  Přijímá se od 1.9.2023

40 Přijímá se od 1.9.2023

24 Přijímá se od 1.9.2023

30 Přijímá se od 1.9.2023

49 Přijímá se od 1.9.2023

  5 Přijímá se od 1.9.2023

41 Přijímá se od 1.9.2023

33 Přijímá se od 1.9.2023

52 Přijímá se od 1.9.2023

26 Přijímá se od 1.9.2023

50 Přijímá se od 1.9.2023

34 Přijímá se od 1.9.2023

55 Přijímá se od 1.9.2023

44 Přijímá se od 1.9.2023

23 Přijímá se od 1.9.2023

20 Přijímá se od 1.9.2023

38 Přijímá se od 1.9.2023

  8 Přijímá se od 1.9.2023

  9 Přijímá se od 1.9.2023

10 Přijímá se od 1.9.2023

28 Přijímá se od 1.9.2023

  7 Přijímá se od 1.9.2023

39 Přijímá se od 1.9.2023

25 Přijímá se od 1.9.2023

11 Přijímá se od 1.9.2023

22 Přijímá se od 1.9.2023

19 Přijímá se od 1.9.2023

21 Přijímá se od 1.9.2023

51 Přijímá se od 1.9.2023

37 Přijímá se od 1.9.2023

27 Přijímá se od 1.9.2023

31 Přijímá se od 1.9.2023

17 Přijímá se od 1.9.2023

46 Přijímá se od 1.9.2023

14 Přijímá se od 1.9.2023

16 Přijímá se od 1.9.2023

12 Přijímá se od 1.9.2023

29 Přijímá se od 1.9.2023

Veronika Brnová, DiS.
ředitelka MŠ

Celoškolkový výlet

• Výlet na Kozí farmu do Pěnčína •

Vážení rodiče,

v pondělí 5.6. se celá školka vydá autobusy do Pěnčína u Turnova na Kozí farmu.

Děti se projedou vláčkem ke Kittlovu domu, kde se projdou bylinkovou zahrádkou a podívají se, z čeho se vyrábějí Kittlovy sirupy. Prohlédnou si dílnu, kde se mačkaly perly a samy si zkusí z těchto perel vyrobit malý šperk. Dále se projdou po farmě, uvidí, jak se vyrábí sýry, které budou moct ochutnat. Ochočená zvířata si budou hladit…

S sebou batoh, který drží na zádech, a v něm:

   – pláštěnku
   – lahvičku s pitím (ne krabičky s brčkem)
   – pevné boty

Cena: 400,- Kč

Sraz ve školce do 7:30 hod. (nejmladší děti, což jsou Berušky a Sluníčka, do 7:20 hod.).

Poté odchod k autobusu, odjezd. Program na farmě od 10:00 do 14:00 hod., nejmladší děti do 13:00 hod.
Návrat do školky: nejmenší děti (Berušky, Sluníčka) ve 14:30, ostatní třídy v 15:30 hod.

Krásný víkend a v pondělí na viděnou!

Zvláštní zápis pro školní rok 2023/2024

Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání

 Pro cizince (uprchlíky) do MŠ Praha – Petrovice pro školní rok 2023/2024

Зарахування до дошкільної освіти іноземців (біженців)

Termín zápisu: 14. 06. 2023 od 10.00 do 14.00 hod.
Zápisu se mohou zúčastnit cizinci s pobytem v MČ Praha – Petrovice, kteří mají na území České republiky vystavené vízum k dočasné ochraně dle § 33, odst. 1, písm. a), Zákon o pobytu cizinců v České republice.

Дата реєстрації: 14. 06. 2023 з 10.00 –14.00
Реєстрація відкрита для іноземців, які проживають в муніципалітеті MČ Praha – Petrovice, які мають візу, видану на території Чеської Республіки для тимчасового захисту відповідно до розділу 33, параграф 1, листа а), Закон про проживання іноземців у Чеській Республіці.

Veronika Brnová, DiS.
ředitelka MŠ

Zápis pro školní rok 2023/2024

Zápis do MŠ Praha – Petrovice pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy Praha – Petrovice pro školní rok 2023/2024 bude probíhat následovně:

  1. elektronický předzápis na stránce elektronickypredzapis.cz

Registrace do systému a generování „Žádosti o přijetí“ a dalších potřebných dokumentů bude od 11. 4. do 28. 4. 2023.

  1. řádný zápis (příjem žádostí a dalších dokumentů, viz. níže)

Termín řádného zápisu je 10. 5. 2023 od 09.00 do 16.30

Podepsanou a vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře a kopií rodného listu dítěte můžete doručit do MŠ těmito způsoby:

a) Osobně do budovy MŠ Praha – Petrovice 10. 05. 2023 od 09.00 do 16.30 hodin (po předchozí rezervaci, kterou si jednoduše v systému vytvoříte).
b) Datovou schránkou: j3hqtzb 10. 05.2023.
c) E-mailem s elektronickým podpisem (NELZE poslat prostý e-mail) na adresu ms.jakobiho@volny.cz 10.05.2023
d) Poštou doporučeně na adresu MŠ do 10.05.2023.

Upozornění:
Dle změny zákona č. 561/2004 (Školský zákon), §34a je od 1.1.2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (tj. týká se dětí narozených od 1.9.2017 do 31.8.2018). 

Pro školní rok 2023/2024 se přijímají děti, které dovrší do 31.8.2023 věku tří let a mají trvalé bydliště, v případě cizinců pobyt, v MČ Praze 10 – Petrovicích. Ostatní děti budou přijímány v pořadí dle věku (od nejstarších po nejmladší), s trvalým bydlištěm v MČ Praze 10 – Petrovicích, do naplnění kapacity mateřské školy.

Nahlédnutí do spisu bude dne 23.05. 2023 po předchozí dohodě časového termínu.

Veronika Brnová, Dis.
ředitelka MŠ