Aktuální informace

Aktuální informace

Zahradní slavnost 21. 5. 2024

• Zahradní slavnost •

Vážení rodiče,

přijměte pozvání na Zahradní slavnost, která se bude konat 21.5.2024 na zahradě Mateřské školy.

Zahradní slavnost 2024
Zápis do MŠ Praha – Petrovice na školní rok 2024/2025

• Zápis do MŠ Praha – Petrovice pro školní rok 2024/2025 •

Vážení rodiče,
zápis do mateřské školy Praha – Petrovice pro školní rok 2024/2025 bude probíhat následovně:

  1. elektronický předzápis na stránce https://elektronickypredzapis.cz/

Registrace do systému a generování „Žádosti o přijetí“ bude od 8. 4. do 21. 4. 2024.

  1. řádný zápis (příjem žádostí a dalších dokumentů, viz. níže)

Termín řádného zápisu je 2. 5. 2024 od 9:00 do 16:30 hod.

Podepsanou a vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře a kopií rodného listu dítěte můžete doručit do MŠ těmito způsoby:
a) Osobně do budovy MŠ Praha – Petrovice 2. 5. 2024 od 9:00 do 16:30 hodin (po předchozí rezervaci, kterou si jednoduše v systému vytvoříte).
b) Datovou schránkou: j3hqtzb 2. 5. 2024.
c) E-mailem s elektronickým podpisem (NELZE poslat prostý e-mail) na adresu ms.jakobiho@volny.cz 2. 5. 2024.
d) Poštou doporučeně na adresu MŠ do 2. 5. 2024.

Upozornění:
Dle změny zákona č. 561/2004 (Školský zákon), §34a je od 1. 1. 2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (tj. týká se dětí narozených od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019).

Kritéria:

Pro školní rok 2024/2025 se přijímají děti, které dovrší do 31. 8. 2024 věku tří let a mají trvalé bydliště, v případě cizinců pobyt, v MČ Praze 10 – Petrovicích. Ostatní děti budou přijímány v pořadí dle věku (od nejstarších po nejmladší), s trvalým bydlištěm v MČ Praze 10 – Petrovicích, do naplnění kapacity mateřské školy.

Nahlédnutí do spisu bude dne 6. 5. 2024 po předchozí dohodě časového termínu.

Veronika Brnová, Dis.
ředitelka MŠ

Inspekční zpráva České školní inspekce

• Inspekční zpráva ČŠI •

Vážení rodiče,

během února 2024 proběhla v naší MŠ kontrola ČŠI. Inspekční zprávuProtokol o kontrole ČŠI jsme zveřejnili v „Dokumentech ke stažení“ v sekci „O škole“.

Veronika Brnová, DiS.
ředitelka mateřské školy

Pozvánka na třídní schůzky pro rodiče předškolních dětí

• Třídní schůzky pro rodiče předškoláků •

Vážení rodiče dětí, které půjdou v tomto školním roce k zápisu do ZŠ,

připravili jsme pro vás třídní schůzky, na kterých se dozvíte vše podstatné k zápisu do ZŠ. Paní učitelky vás seznámí s pokroky vašich dětí, s případnými návrhy odkladů školní docházky apod. Představíme také program předškolního vzdělávání, návrhy, co s dětmi procvičovat doma.

Na schůzky přijala pozvání i paní ředitelka ZŠ Praha – Petrovice, pí. Mgr. Iveta Řezníčková, pan zástupce Mgr. Bc. Tomáš Bartáček, výchovná poradkyně, speciální pedagožka a koordinátorka inkluze Mgr. Jana Gabašová.

Termín: 21.2.2024 od 17:00

Třída Jablíčko – rodiče předškoláků z Jablíček
Třída Třešničky – rodiče předškoláků z Jahody a Třešní
Na tuto schůzku přijďte, prosím, bez dětí.

Veronika Brnová, DiS.
ředitelka mateřské školy

Přehled akcí na 2. pololetí šk.roku 2023/24

• Plánované akce na 2. pololetí školního roku 2023/2024 •

3.2. Petrovický Picasso – výstava dětských prací v sokolovně současně s Masopustem

20.2. Návštěva HZS Chodov – třída Sluníčko

22.2. Divadélko Krab „Obr Finn“

26.2. Návštěva HZS Chodov – třída Jablíčko

únor/březen – plánujeme Vitaminový den

6.3. Návštěva HZS Chodov – třída Jahůdka

12.3. Fotografování dětí – společná fotografie tříd

13.3. Výjezd celé MŠ do divadla v Horních Počernicích na představení Divadla Láry Fáry „O třech námořnících“

21.3. Návštěva HZS Chodov – třída Třešničky

26.3. Divadlo Harmonika „Pohádka o písničce“

10.4. Divadlo Kozlík „O neposlušných kůzlátkách“

18.4. Výjezd dětí z předškolních tříd do divadla v Horních Počernicích na představení Liduščina divadla „Kosí bratři“

16.5. Hudební představení „Námořník Bořík“

21.5. Zahradní slavnost a pasování předškoláků

31.5. Oslava MDD – karneval s klaunem Cucínem

červen – plánujeme výlety

Masopust spojený s výstavou Petrovický Picasso

• Pozvání na výstavu Petrovický Picasso •

Vážení rodiče,

dovolte mi vás všechny pozvat v sobotu 3.2.2024 na výstavu Petrovický Picasso, kde budou vystaveny i práce vašich dětí. Výstava proběhne v Sokolovně v Petrovicích od 10:00 do 17:00 hodin.
Akce je spojena s masopustní zábavou a průvodem. Masky s sebou…  :))))

Veronika Brnová, DiS.
ředitelka mateřské školy