Aktuální informace

Aktuální informace

Mikulášská nadílka v MŠ

• Mikulášská nadílka v MŠ v pátek 3.12.2021 •

Milí rodiče,

zítra nás ve školce navštíví Mikuláš, čert a anděl. Mikulášská nadílka bude probíhat po jednotlivých třídách na zahradě mateřské školy. Pro děti to bude překvapení. Nachystali jsme mikulášské balíčky pro všechny děti. Pokud je vaše dítko zrovna nemocné, máte možnost si balíček vyzvednout během dne v šatnách tříd vašich dětí. Nebo se, prosím, domluvte s přáteli, sousedy, rodiči dětí, které chodí do stejné třídy a malé překvapení pro vaše děti by vyzvedli a doručili vám jej.

V balíčku na děti čeká čokoládová figurka, jablka a mandarinky.

Krásný víkend a požehnanou Bronzovou neděli.

Veronika Brnová

Snížená úplata za předškolní vzdělávání („školné“) na měsíc prosinec 2021/22

• Informace o snížení úplaty za předškolní vzdělávání •

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že mateřská škola byla z důvodu protiepidemických opatření uzavřená od 22. do 26. listopadu a na konci roku 2021 bude MŠ uzavřena od 23. do 31. prosince, školné na měsíc prosinec snižuji na 600,- Kč.

Ve dnech 20. až 22. prosince bude provoz ve školce omezen. Děti budou spojeny v jedné či ve dvou třídách.

Veronika Brnová,
ředitelka mateřské školy

Otevření MŠ, kroužky

• Otevření mateřské školy od pondělí 29.11.2021 •

Vážení rodiče, ve čtvrtek 25.11. došlo k dezinfekci všech prostor mateřské školy. Dle vašich zpráv je většina dětí testována PCR testy. Někteří z vás jste mne kontaktovali a hlásili negativní výsledky. Ne všechny děti mají ale výsledek negativní.

Jak bude probíhat návrat dětí v pondělí do školky?
Prosím všechny z vás, abyste po příchodu do školky, když budete vaše dítě předávat, ukázali paním učitelkám zprávu o negativním výsledku vašeho dítěte buď v telefonu nebo pí. učitelce předali vytisklý e-mail (certifikát). Není jiná cesty kontroly a myslím, že všem nám jde o společnou věc – aby mateřská škola byla otevřená, děti zdravé, vy, pokud to půjde, bez starostí.

Vzhledem k tomu, že se blíží Vánoce a epidemiologická situace opravdu není příznivá, budeme se snažit co nejméně mísit děti ve třídách.

S účinností od pondělí 29.11.2021 tedy pozastavuji činnost všech kroužků. Hodiny, které proběhly a máte je zaplacené, se buď převedou do nového pololetí nebo Vám budou peníze za kroužky vráceny.

Taktéž na zahradě MŠ se budou třídy střídat, aby se děti z různých tříd nemísily.
Budeme chodit na procházky do okolí, i pobyt na zahradě bude tedy maximálně bezpečný. Provozně technicky nelze třídy izolovat úplně. Spojovat se budou tedy pouze třídy vždy na jedné budově, aby, pokud dojde k nejhoršímu, byly v karanténě pouze tyto dvě třídy (Jablíčko – Hruška, Jahůdka – Třešně, Sluníčko – Berušky).

Vánoční divadélka ve školce jsou též zrušená. Mikuláš bude pobíhat po jednotlivých třídách, na zahradě MŠ.

Je velmi pravděpodobné, že Vánoční prázdniny se, dle návrhu nové vlády prodlouží tak, jak jste mohli číst či vidět ve zprávách. Toto budeme pochopitelně probírat se zřizovatelem MŠ. Vše vám dáme včas vědět.

Situace není jednoduchá pro nikoho z nás, děkuji Vám za hezké a povzbuzující zprávy.
Děkujeme za vaše pochopení, trpělivost a spolupráci. Neváhejte se na mne obrátit s dotazy a vším, co považujete za důležité.

Přeji klidný víkend a pevné zdraví.

Veronika Brnová

Distanční vzdělávání pro předškoláky

• Distanční vzdělávání pro předškoláky •

Vážení rodiče předškoláků,

paní učitelka Jana Vyškovská připravila pro děti s povinnou předškolní docházkou náměty na práci s nimi v době omezení školní docházky. Náměty naleznete pod záložkou „O škole > Náměty pro práci s dětmi v době omezení školní docházky > Soubor námětů č. 29 pro týden od 22.11. do 26.11.2021“.

Veronika Brnová,
ředitelka mateřské školy

Uzavření MŠ v týdnu od 22.11. do 26.11.2021

• Upozornění na uzavření MŠ •

Vážení rodiče,

po dohodě s ředitelkou HSHMP a zřizovatelem MŠ bude školka v týdnu od 22.11. do 26.11.2021 včetně zavřená! Prosím rodiče všech dětí (tedy i těch, kteří nejsou v karanténě), aby s dětmi došli na PCR test.

Ve čtvrtek 25.11. proběhne v obou budovách MŠ celková dezinfekce speciálním polymerovým dezinfekčním přípravkem.

Za pomoc, objednání a zaplacení dezinfekce povrchů a prostor MŠ děkujeme zřizovateli MČ Petrovice.

Veronika Brnová,
ředitelka mateřské školy

Výskyt nákazy Covid-19 v MŠ, nařízená karanténa od 22.11.2021

• Výskyt nákazy Covid-19 v MŠ a nařízená karanténa od 22.11.2021 •

Vážení rodiče,

bohužel došlo k situaci, kterou si nikdo z nás opravdu nepřál. Přestože jsme se všichni ze všech sil snažili předejít v MŠ nákaze virem Covid-19, nepodařilo se…

Dnes jsem tedy po intenzivním jednání s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy a se zřizovatelem naší MŠ předala HSHMP kontakty na rodiče cca 128 dětí, které se setkaly s Covid-19 pozitivním zaměstnancem. Vás všechny, kterých se to týká, bude kontaktovat hygienická stanice a vašim dětem napříč všemi odděleními MŠ, které byly ve dnech 16.11. až 19.11. ve školce, bude od pondělí 22.11. nařízena karanténa. Prosím, řiďte se pokyny HSHMP důsledně.

Aktuálně se dále jedná o možném uzavření celé MŠ v týdnu od 22.11. do 26.11., a proto prosím i vás ostatní (cca 30 dětí), zvažte, zdali také raději nenecháte děti doma a nezajdete s nimi na preventivní PCR test.

Předem děkuji za pochopení, trpělivost a spolupráci. Všichni víme, že situace není nikde jednoduchá a naši pedagogové dělají pro vás i vaše děti maximum. Bohužel i tak nás neviditelný nepřítel dostihl. Nadále jsme v úzkém kontaktu jak s HSHMP, tak se zřizovatelem a všechny kroky podnikáme společně s jediným cílem – zajistit vašim dětem, všem zaměstnancům i vám bezpečné a zdravé prostředí. O případných dalších krocích vás budeme samozřejmě neprodleně informovat.

Veronika Brnová,
ředitelka mateřské školy