Aktuální informace

Aktuální informace

Zahradní slavnost

• Zahradní slavnost •

Vážení rodiče,

dovoluji si vás a vaše děti pozvat na Zahradní slavnost naší mateřské školy, která se uskuteční ve čtvrtek 26.5.2022 od 16:00 hodin na zahradě naší MŠ.

Čeká na vás a na děti odpoledne plné soutěží, her a překvapení. Děti vám v úvodu předvedou, co nazkoušely se svými paními učitelkami.
Pak se spolu s vámi mohou „vrhnout“ na připravené soutěže o drobné sladké odměny.
Přijede loutkové divadlo Kozlík, aby dětem zahrálo další z pohádek.
A v neposlední řadě také poníci, na kterých se, za drobný peníz, budou moci vaše děti projet.
Bude připraveno i jídlo a pití, které obstará firma „Knedlíky Láznička“ (pečená brambora v alobalu, plněný bramborový knedlík s uzeným a zelím, bramborové lokše s tvarohovým dipem, ovocné knedlíky z čerstvého ovoce, domácí malinovka z čerstvých malin atd.) – vše za doslova „lidové“ ceny.

Přejme si dobré počasí, abychom akci nemuseli rušit.

Bližší informace budou od pátku 6. 5. na nástěnkách v šatnách a vývěskách.

S sebou: Dobrou náladu, pohodu a radost.

Je nutné, abyste děti vyzvedli do 16:00 hodin. Na zahradě v době slavnosti budou paní učitelky u soutěží a vystoupení. NEMOHOU SE TEDY STARAT O DĚTI MÍSTO RODIČŮ. To technicky, ani z důvodu bezpečnosti není možné. V případě, že nestihnete své dítě včas vyzvednout a jít na zahradu, bude jedna „sběrná“ třída, kde tyto děti budou čekat s paní učitelkou. Ostatní začnou vystoupením pro rodiče.

Divadlo bude hrazeno z Fondu rodičů. Jízda na ponících a občerstvení už ne.

Ibero Latin Fest 2022

• IBERO LATIN FEST 2022 •

Vážení rodiče, milé děti,

srdečně vás zveme na kulturně-gastronomický festival „Ibero Latin Fest 2022“, který se uskuteční dne 25. června 2022 ve sportovním areálu ZŠ Praha-Petrovice, Dopplerova 351, v době od 10:00 do 22:00 hodin. Speciální dětský program pak bude probíhat v době od 11:00 do 14:00 hodin.

„Ibero Latin Fest“ je organizován městskou části Praha-Petrovice ve spolupráci s některými zastupitelskými úřady, veřejnými a školskými institucemi a místními podnikateli.

Během celého festivalového dne budete moci ochutnat to nejlepší z latinskoamerické, portugalské a španělské gastronomie. Speciality argentinské, chilské, peruánské, brazilské, mexické, portugalské, španělské, venezuelské, dominikánské, guatemalské, kolumbijské a ekvádorské kuchyně a jejich exotické chutě i vůně spolu s bohatým kulturním programem přenesou návštěvníky „Ibero Latin Festu“ přímo do centra dění autentické lidové fiesty.

O správnou atmosféru se postará to nejlepší, co může latinskoamerická kultura nabídnout. Hudební a taneční skupiny Pragasón, Camões house band, Vlado Urlich Band, Taneční škola Flamenca Pardubice, Duende, Rumbalgia a Encuentro nás svými rytmy popu, jazzu, bossy, fada, tanga, samby, rumby, flamenca, andského folklóru a peruánských píšťal budou doprovázet po celou dobu festivalu. A možná přijde i kouzelník! Také se můžete naučit základy taneční salsy nebo povyprávět si s papoušky…

Krátkou upoutávku na akci můžete shlédnout na následujícím odkazu: Ibero Latin Fest 2022

Podrobné informace o celé akci naleznete také na:
– webových stránkách projektu: https://www.iberolatinfest.cz/
– facebookových stránkách projektu: https://www.facebook.com/events/859759384860549
– webových stránkách MČ Praha-Petrovice: https://www.prahapetrovice.cz/akce/4311-iberolatinfest
– portálu Kudy z nudy.cz: https://www.kudyznudy.cz/akce/iberolatinfest-2022-1
– turistickém portálu Prahy: https://www.prague.eu/cs/detail-akce/31195/ibero-latin-fest?back=1

Těšíme se na vás a přejeme vám krásný zážitek!

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro cizince (uprchlíky)

• Zápis do MŠ Praha – Petrovice pro školní rok 2022/2023 •

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro cizince (uprchlíky)

Зарахування до дошкільної освіти іноземців (біженців)

Termín zápisu: 9.6.2022 od 10.00 do 15.00 hod.
Zápisu se mohou zúčastnit cizinci s pobytem v MČ Praha – Petrovice, kteří mají na území České republiky vystavené vízum k dočasné ochraně dle § 33, odst. 1, písm. a), Zákon o pobytu cizinců v České republice.

Дата реєстрації: 9.6.2022 з 10.00 – 15.00
Реєстрація відкрита для іноземців, які проживають в муніципалітеті MČ Praha – Petrovice, які мають візу, видану на території Чеської Республіки для тимчасового захисту відповідно до розділу 33, параграф 1, листа а), Закон про проживання іноземців у Чеській Республіці.

Zápis do MŠ Praha – Petrovice

• Zápis do MŠ Praha – Petrovice pro školní rok 2022/2023 •

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy Praha – Petrovice pro školní rok 2022/2023 bude probíhat elektronicky.

Zápis bude probíhat na stránce https://zapisdoms-praha.praha.eu .

Registrace do systému je nutná od 11.4. do 30.4.2022.

Příjem vyplněných žádostí bude probíhat od 2.5. do 4.5.2022.

Podepsanou a vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře a kopií rodného listu dítěte můžete doručit do MŠ těmito způsoby:

a) Osobně do budovy MŠ Praha – Petrovice ve dnech od 2.5. až 4.5.2022 od 13.00 do 17.00 hodin (po předchozí rezervaci, kterou si jednoduše v systému vytvoříte).
b) Datovou schránkou: j3hqtzb do 4.5.2022.
c) E-mailem s elektronickým podpisem (NELZE poslat prostý e-mail) na adresu ms.jakobiho@volny.cz do 4.5.2022.
d) Poštou doporučeně na adresu MŠ do 4.5.2022.

Upozornění:
Dle změny zákona č. 561/2004 (Školský zákon), §34a je od 1.1.2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (tj. týká se dětí narozených od 1.9.2016 do 31.8.2017). 

Pro školní rok 2022/2023 se přijímají děti, které dovrší do 31.8.2022 věku tří let a mají trvalé bydliště, v případě cizinců pobyt, v MČ Praze 10 – Petrovicích. Ostatní děti budou přijímány v pořadí dle věku (od nejstarších po nejmladší), s trvalým bydlištěm v MČ Praze 10 – Petrovicích, do naplnění kapacity mateřské školy.

Nahlédnutí do spisu bude dne 16.5.2022 po předchozí dohodě časového termínu.

Veronika Brnová, Dis.

Mimořádné ředitelské volno v MŠ

• Uzavření MŠ z pandemických důvodů od 11.2. do 15.2.2022 •

Vážení rodiče,

vzhledem ke Covid-19 pozitivní paní kuchařce jdou do karantény všichni zaměstnanci kuchyně a úklidu.
Po dohodě s KHS a zřizovatelem tak vyhlašuji pandemické ředitelské volno na dny pátek 11.2., pondělí 14.2. a úterý 15.2.2022 včetně. Školka se tedy znovu otevře ve středu 16.2.2022.

Potvrzení o uzavření školy z důvodu mimořádného ředitelského volna bude vydávat MŠ.

Děkuji vám všem za pochopení.

Veronika Brnová

Nařízená karanténa v budovách B a C

• Nařízená karanténa z důvodu výskytu Covid-19 v budovách B a C •

Vážení rodiče,

v MŠ (budovy B a C) byly nahlášeny PCR pozitivní testy na Covid-19. Rodiče dětí, kterých se karanténa týká, bude kontaktovat KHS s dalšími pokyny. Karanténa bude nařízena do 9.2.2022 včetně.

Další informace najdete v naší aplikaci.

V případě dotazů se obracejte na ředitelku MŠ.

Děkuji vám všem za pochopení!

Veronika Brnová